ANIA I MICHAŁ: W okresie narzeczeństwa przyjęliśmy od­powiedzialność za grupę „Wypłyń na Głębię”, której niegdyś Michał był członkiem. Razem z zespołem składającym się ze studentów, młodych pracujących, małżeństwa i księdza organi­zowaliśmy cotygodniowe spotkania, rekolekcje, wyjazdy w czasie ferii i wakacji. Dla nas była to okazja, by razem zaangażować się w Kościele i pomóc młodym poznać Pana Jezusa.


Wielu z nich obserwowało nas w czasie przygotowania do małżeństwa, następ­nie już jako małżeństwo, gdy oczekiwaliśmy na narodziny pierw­szego dziecka, i w końcu już jako rodziców z małym dzieckiem. Wiemy, że dla części z nich było to ważne świadectwo, że warto budować relacje razem z Panem Bogiem i warto zaufać nauczaniu Kościoła w tej sprawie.
W połowie ubiegłego roku zaczęliśmy zastanawiać się, jak ma wyglądać wyjazd wakacyjny dla naszych młodych. Po wybuchu pandemii Wspólnota przestała organizować coroczne Forum Młodych w Częstochowie, które było bardzo atrakcyjną propozy­cją dla nastolatków. Młodzi marzyli o powrocie Forum Młodych – chcieli współorganizować wydarzenie, na które będą mogli zaprosić swoich znajomych. Nie chcieliśmy gasić ich zapału mi­syjnego, wiedzieliśmy, że liczą na nas!
Po rozeznaniu w gronie osób zaangażowanych w służbę „Wy­płyń na Głębię” razem z odpowiedzialnymi za Wspólnotę podję­liśmy decyzję, że chcemy… (…)Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 99 (2) Wiosna 2023.


Pastores poleca