Państwa organizacja to Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, a nie Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich. Rozumiem, że to zupełnie świadomy wybór nazwy...


Myślę, że w tym nazewnictwie nie ma istotnej różnicy. Jesteśmy lekarzami katolickimi, skupionymi w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich (KSLP). Jeżeli przyznajemy się do wiary katolickiej, to obowiązują nas pewne zasady, normy moralne, Dekalog i w tym duchu wypełniamy swoje lekarskie powołanie. (…)(…)Wobec zachodzących przemian, gdy papieżem był Polak Jan Paweł II, zaistniała wielka potrzeba konsolidacji środowiska lekarzy katolickich. Na obchodach II Światowego Dnia Chorego na Jasnej Górze 11 lutego 1994 roku obecny był papieski delegat, kard. Fiorenzo Angelini – ówczesny przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia – i z jego inspiracji, w obecności bp. Adama Dyczkowskiego i ponad stu lekarzy, ukonstytuowało się Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich.
Dzięki temu mogła się rozwijać tak potrzebna formacja duchowa, etyczna, baza dla intensywnej pracy merytorycznej. Lekarze zabiegali o respektowanie stanowiska środowiska lekarzy katolickich w pracach Komisji Etyki Naczelnej Izby Lekarskiej, apelowali w kwestiach bioetycznych do parlamentarzystów, biorących udział w pracach Rady Europy, interweniowali u ówczesnego ministra zdrowia w sprawie zaniechania eksperymentów na ludzkich embrionach i niepowoływania klinik in vitro. Na konferencjach, sympozjach naukowych podnoszono tematykę ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, etyki lekarskiej, wolności sumienia, zła antykoncepcji. Przybliżano nauczanie Jana Pawła II dotyczące problemów współczesnej medycyny. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.


Pastores poleca