(…) Gdy Bóg wkracza w życie człowieka, kieruje do niego zaproszenie do drogi. Działanie Boga zawsze jest objawieniem albo raczej objawianiem się, które dokonuje się w drodze, a poszczególne jej etapy, kierunek są ukazywane stopniowo.


Podobnie było z życiem Mojżesza, pełnym niepewności, pytań, cierpienia, zwątpień, własnej słabości, upadków, ale też doświadczenia wierności Boga, Jego troski i czułej miłości, objawiającej się również w karceniu. To wszystko prowadziło Mojżesza do dojrzałości ludzkiej i może przede wszystkim do dojrzałości w wierze. Jego historia może służyć jak obraz drogi wewnętrznej również dla nas. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.


Pastores poleca