Czytając zapomnianą już trochę encyklikę Jana Pawła II Veritatis splendor, natrafiamy na podrozdział pt. „Męczeństwo – najwyższe potwierdzenie nienaruszalnej świętości prawa Bożego”. Ten fragment papieskiego dokumentu dotyczy relacji, jaka zachodzi pomiędzy obiektywnością prawdy, powinnością moralną i postawą człowieka.


Ukazuje on koniecznościową więź między prawdą a zachowaniami człowieka, więź, która domaga się świadomych postaw: świadectwa, wierności, a czasem, ostatecznie, męczeństwa jako potwierdzenia przylgnięcia do prawdy – jej nienaruszalności i obowiązywalności. Ten ważny temat, który Papież podjął w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, jest wciąż aktualny, ale obecnie rzadko poruszany. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.


 

Pastores poleca