W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w pewnym zachodnioeuropejskim kraju grupa studentów kursu doktoranckiego jednej z katolickich uczelni miała swój zjazd akademicki. W programie zjazdu była również celebracja Mszy świętej; była to dość liczna koncelebra, a przewodniczył jeden z księży studentów. Ku zaskoczeniu wielu osób duchowny ten nie użył żadnej z modlitw eucharystycznych podanych w mszale – zamiast tego wygłosił „modlitwę eucharystyczną” całkowicie własnego pomysłu.


Zastosował też wymyśloną przez siebie wersję słów Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, w której zamiast „to jest Ciało moje” wybrzmiało „to jest moje życie”. Po zakończonej liturgii kreatywny celebrans został wprawdzie upomniany przez niektórych kolegów, upomnienie to jednak stanowczo odrzucił, mówiąc, że nie widzi żadnego problemu, a wspólnota przecież się modliła1. Warto przyjrzeć się tej efektownie brzmiącej ripoście. Duchowny ten najwyraźniej nie zauważył ewidentnej sprzeczności, w którą popadł. Powoływał się na wspólnotę, a tak naprawdę bronił swojej prywaty i uzurpował sobie prawo do traktowania samego rdzenia liturgii mszalnej jako przestrzeni dla własnego popisu oratorskiego. Prof. Anscar J. Chupungco OSB z Filipin, wieloletni profesor Papieskiego Instytutu Liturgicznego w Rzymie – człowiek skądinąd bardzo daleki od liturgicznego konserwatyzmu czy tradycjonalizmu – bardzo dosadnie określał podobne księżowskie improwizacje, nazywając je prześladowaniem Kościoła.

Liturgiczny indywidualizm

Przytoczona historia nie jest przypadkiem odosobnionym. To raczej… (…)

1 Autor artykułu usłyszał relację z tego wydarzenia od jednego z uczestników, który podczas tej Mszy był w koncelebrze i w trakcie tej „wielkiej improwizacji” szeptem odmawiał z pamięci Drugą Modlitwę eucharystyczną.

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 102 (1) Zima 2024.


MACIEJ ZACHARA MIC (ur. 1966), liturgista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie; stały współpracownik miesięcznika „Oremus”. Opublikował m.in. książki: Modlitwy Kościoła. Kolekty niedziel i uroczystości Pańskich, Liturgia domowa w trudnym czasie. Przewodnik, Msza święta. Liturgiczne ABC i Krótka historia Mszału Rzymskiego.


Pastores poleca