Ksiądz profesor Wojciech Pikor, wytrawny znawca literackich metod interpretacji Pisma świętego, zaprasza nas do odkrycia w Ewangelii według św. Jana przestrzeni rozmów, w której dokonuje się objawienie tajemnicy Jezusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Nazywa ją przestrzenią dialogu. Tworzy ją aż 25 rozmów, jakie Jezus Chrystus prowadzi między innymi z takimi osobami jak pierwsi uczniowie i Jego Matka, Natanael, Nikodem, Samarytanka, chromy nad sadzawką Betesda, Żydzi, niewidomy od urodzenia, Piłat, Maria Magdalena i Piotr. Szczególne miejsce zajmuje dialog Jezusa z Bogiem. 

Zamów książkę  • Cena 24,90 zł
  • 340 stron
  • 125 x 195 mm
Jezus, objawiając w prowadzonych dialogach swe bóstwo i człowieczeństwo, kształtuje osoby, z którymi rozmawia. Dzięki zastosowanej metodzie analizy narratywnej ks. Wojciech Pikor zaprasza czytelników swej książki, aby włączyli się w prezentowane im dialogi z Jezusem. Podpowiada pytania, które czytelnik jako świadek dialogów Jezusa winien sobie postawić, aby w nich uczestniczyć. Dzięki nim każdy może lepiej poznać swą własną tożsamość i określić, czy jest ona chrześcijańska.

ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


Ks. Wojciech Pikor (ur. 1969), biblista, profesor UMK w Toruniu, kapłan diecezji pelplińskiej, członek Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Opublikował m.in. książki Jak powstało Pismo Święte? Historia tekstu Biblii; Przypowieści Jezusa. Narracyjny klucz lektury; Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza; Rola ziemi Izraela w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela.

Pastores poleca