Książka jest owocem kilkunastu lat współpracy Autora z kwartalnikiem "Pastores". Rdzeniem zebranych artykułów, medytacji, rozważań w formie lectio divina pozostaje słowo Boże, bez którego nie ma życia, rozwoju
i formacji powołanych. Ono - zaświadcza K. Wons SDS - ępragnie z nami żywej relacji i szuka drogi do naszego serca. Chce ożywiać i przemieniaćę. Na mocy Bożego słowa ma się również opierać słowo głoszone innym.Krzysztof Wons SDS (ur. 1959), rekolekcjonista, kierownik duchowy, teolog duchowości, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, redaktor naczelny "Zeszytów Formacji Duchowej". Ostatnio opublikował m.in. książki: Tęsknota za Ojcem. Lectio divina do "Ojcze nasz", Nawrócony pasterz. Rekolekcje dla biskupów, Ty wiesz, że Cię kocham i Skała. Rekolekcje ze św. Piotrem.

 

 

Zamów książkę

Pastores poleca