Wdzięczność ma dwie twarze. Jest uczuciem, które stanowi reakcję na doznane od kogoś dobro, albo trwałą postawą, która wyrasta z przekonania, że wszystko, co otrzymujemy, to dar. Uczucie, aczkolwiek wartościowe, może być doraźne i przemijalne, natomiast postawa wdzięczności skutkuje poczuwaniem się do zobowiązań moralnych oraz pragnieniem odwzajemnienia i pamięcią o doznanych dobrodziejstwach.
Szukając wspólnego mianownika dla apostolskiej działalności św. Pawła i spuścizny, którą stanowią jego listy skierowane do poszczególnych Kościołów, trzeba powiedzieć, że stanowią manifestację postawy wdzięczności stale okazywanej Bogu i ludziom. Opiera się ona na trzech filarach. Po pierwsze, jest… (…)

KS. WALDEMAR CHROSTOWSKI (ur. 1951), biblista, emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ojciec duchowny kapłanów dekanatu Warszawa Ochota; przewodnik pielgrzymek do Ziemi Świętej i krajów biblijnych, rekolekcjonista; laureat watykańskiej Nagrody Ratzingera (2014). Ostatnio opublikował m.in. książki: Kościół na stepie. Zapiski z Kazachstanu, Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła oraz Prawda, Chrystus, judaizm.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 96 (3) Lato 2022.

Pastores poleca