Eucharystyczne życie – zauważał Joseph Ratzinger – jest wręcz jednym z wymiarów samej Eucharystii. Właśnie w twórczości bawarskiego teologa znaleźć można wiele wątków ukazujących zarówno istotę Eucharystii, jak i proces przechodzenia od sprawowania kultu eucharystycznego do życia kultycznego.


Interesujący okazuje się zwłaszcza związek Eucharystii jako dziękczynienia i zarazem Chrystusowej ofiary z ofiarą „żywą, świętą, Bogu miłą”, do której wzywał Apostoł Paweł (Rz 12,1). (…)

SŁAWOMIR ZATWARDNICKI (ur. 1975), teolog, członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych; odpowiedzialny za wałbrzyską filię Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu Matki Kościoła. Opublikował m.in. książki: Od charyzmatyka do mistyka i Od teologii Objawienia do teologii natchnienia. Studium inspirowane twórczością Geralda O’Collinsa i Josepha Ratzingera.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 96 (3) Lato 2022.


Pastores poleca