Nasze reakcje i zachowania na różne wydarzenia, zwłaszcza trudne, są mocno dyskutowane. Stoimy przed koniecznością systemowej zmiany formacji kapłańskiej, a może wręcz ponownego zdefiniowania wielu pojęć związanych z życiem duchowym.


Jednym z nich jest problem zbyt dużego akcentu, jaki kładzie się na praktykę życia sakramentalnego przy jednoczesnym zaniedbaniu wprowadzania w doświadczenie duchowe. Do ważnych tematów należy także złe zarządzenie zasobami ludzkimi, tak w diecezjach, jak w zakonach, oraz przygotowanie kleryków do życia po święceniach, gdzie często pozbawieni są pomocy czy wsparcia proboszczów. Obecny styl wychowania jest swego rodzaju chowaniem pod kloszem i podsuwaniem przyszłym duchownym wszystkiego na tacy, bez wychowania do męskiej odpowiedzialności. (…)

MIECZYSŁAW KOŻUCH SJ (ur. 1948), rekolekcjonista, kierownik duchowy. Opublikował m.in. książki: Chrześcijańska formacja indywidualna, Antropologiczne podstawy i przebieg kolokwiów wzrostu, Jak radzić sobie z lękiem? oraz Jak korzystać z kierownictwa duchowego?Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 96 (3) Lato 2022.


Pastores poleca