(…) Zapytany o swoją królewską tożsamość przed wyrokiem skazującym na śmierć, Jezus odpowiedział: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Echo tych słów odbija się w życiu chrześcijan. Ich męczeństwo, tak jak Jego, wynika z dawania świadectwa.


„Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary; oznacza ono świadectwo aż do śmierci. Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i zmartwychwstał, z którym jest zjednoczony przez miłość” (KKK, 2473). Męczennicy chrześcijańscy nie atakują, ale świadczą o Prawdzie, męczennik jest zatem świadkiem per se. Pierwsi świadkowie trafili na tereny dzisiejszej Syrii bardzo wcześnie, czego ślady znajdujemy na kartach Biblii. Chrześcijaństwo zapuściło tu głębokie korzenie i kwitło. Bezpośredni następca św. Piotra pochodził z Emesy, dzisiejszego Homs; kilku następnych papieży też pochodziło z Syrii. Przez wieki, a zwłaszcza od czasów konkwisty w VII wieku i w konfrontacji z islamską dominacją, Syria wydała wielu męczenników. Czasy męczenników trwają nadal. (…)

IRMINA NOCKIEWICZ (ur. 1980), konsultantka Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, autorka i redaktorka raportu o wolności religijnej na świecie, doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; zaangażowana w międzynarodową inicjatywę „Nasza droga do Boga”.


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 96 (3) Lato 2022.


Pastores poleca