Ewangelista Mateusz rozpoczyna opis działalności Jezusa od Kazania na Górze, czyniąc je w ten sposób mesjańskim manifestem, programem, jaki Jezus przedkłada nie tylko sobie, ale także każdemu swojemu uczniowi, aż po kres czasów. Kazanie na Górze, zakorzenione w Starym Testamencie, nie jest źródłem ani nowinek, ani oczekiwanych uproszczeń Prawa, ani też dodatkowych ciężarów (Mt 5,17 n.; 11,28).
Jego punktem ciężkości jest zmiana rozumienia i aplikacji Prawa Bożego, a jednym z wyrazów tej zmiany jest nowa sprawiedliwość, wprowadzona znamiennym zdaniem: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (5,20). Nowa sprawiedliwość nie podnosi poprzeczki wymagań Prawa, ale stanowi drogę powrotu do jego najistotniejszego wymiaru, czyli zasady miłości, jako jedynej postawy respektującej powołanie i godność dziecka Bożego. Podstawowe zadanie Prawa nie polega więc na czynieniu człowieka sprawiedliwym, ale na prowadzeniu ku spełnieniu sprawiedliwości w stosunku do Boga, bliźniego i samego siebie. Sprawiedliwe zatem jest to, co wyraża Bożą miłość i Jego troskę o los człowieka. (…)

KS. MACIEJ WAROWNY (ur. 1968), teolog, proboszcz w diecezji Fréjus-Tulon we Francji; członek zarządu Szkoły Formacji Duchowej Dzieła Ewangelizacyjnego w Archidiecezji Lubelskiej, autor medytacji biblijnych umieszczanych na stronach internetowych tejże Szkoły.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 96 (3) Lato 2022.

Pastores poleca