(…) W omawianych listach podany jest szczególny powód zainteresowania pasterzy Kościoła powszechnego sytuacją Kościoła w Niemczech. W dobie rozwiniętych środków komunikacji wszystko, co dzieje się w jednym Kościele partykularnym, ma, siłą rzeczy, wpływ na cały Kościół. Oznacza to także wpływ na wiernych, których pasterzami są interweniujący biskupi.
Zamieszanie wśród niemieckich katolików powoduje zamieszanie w innych Kościołach lokalnych, przyczyniając się do dezorientacji wśród katolików na przykład odnośnie do moralnego obowiązku życia w czystości seksualnej czy wierności małżeńskiej. „Boli nas obserwowanie, jak propaganda LBGT powołuje się na Wasze [Episkopatu Niemiec] sformułowania, by walczyć z chrześcijaństwem” – piszą ukraińscy biskupi. Z kolei biskupi skandynawscy wzywają wiernych do ostrożności i zachowania rezerwy w stosunku do tego, co przychodzi z Kościoła w Niemczech. Natomiast kard. Wilfrid Napier stwierdza, że katolicy podążający niemiecką drogą synodalną idą w przeciwnym kierunku niż reszta Kościoła (12 kwietnia 2022).


Chcemy być jak inne narody
Skąd biorą się tak radykalne różnice we wrażliwości teologicznej katolików w Niemczech i w „reszcie świata”? Oczywiście, niemieccy katolicy nie są tu osamotnieni. Od czasu do czasu słyszymy wszak hierarchów z innych krajów otwarcie domagających się na przykład zmiany nauczania katolickiego na temat homoseksualizmu. Charakterystyczne jest także to, że pod listem „amerykańskim” nie widnieje podpis żadnego z purpuratów kierujących aktualnie diecezjami w USA.
Zastanawiając się nad przyczyną tak diametralnych różnic w podejściu do wiary i Kościoła, autorzy listów przypisują organizatorom NDS bardzo konkretne motywacje. Najczęściej powtarzającym się zarzutem jest chęć… (…)

KS. PIOTR MAZURKIEWICZ (ur. 1960), profesor katolickiej nauki społecznej, pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Opublikował m.in. książki: Wiara – Nadzieja – Polityka, Dwie wieże i minaret, W krainie bezżenności, Wiatr gna po niebie pacierze, Przemoc w polityce, Europeizacja Europy, Europa jako Kinder niespodzianka oraz Kościół i demokracja.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 96 (3) Lato 2022.


 

Pastores poleca