(…) Tytułowy temat podejmuję jako katecheta z trzyletnią praktyką szkolną, były adiunkt Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, gdzie prowadziłem zajęcia z zakresu teologii dogmatycznej dla przyszłych księży i katechetów, moderator seminaryjny z 11-letnim doświadczeniem, od 17 lat wykładowca teologii dogmatycznej w seminarium, a od ponad sześciu lat także proboszcz parafii, na terenie której znajdują się trzy szkoły średnie, dwie podstawowe, szkoła specjalna i trzy przedszkola. Mam więc nieco doświadczeń teoretycznych, praktycznych i administracyjnych.
Dzięki nim odpowiedź na pytanie: „Skąd się biorą katecheci?” pragnę umieścić w kontekście motywacji, okoliczności i celów katechezy szkolnej i związanej z nią katechezy parafialnej, ponieważ najkrótsza odpowiedź brzmi: katecheci biorą się z katechezy. A dobrzy katecheci z dobrej katechezy.
Jan Paweł II w adhortacji diagnozującej stan Europy, jej religijne i kulturowe kryzysy wskazał nadzieję, którą jest… (…)

KS. JANUSZ CHYŁA (ur. 1967), proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Chojnicach, teolog-dogmatyk, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Opublikował m.in. książki: Jezus Chrystus Jana Pawła II, Siedem znaków Paschy, Ewangelia na Twitterze i Credo, czyli daję serce.


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 96 (3) Lato 2022.


Pastores poleca