Przed laty, na początku działalności w nowej parafii, odwiedzając starszą parafiankę, zostałem poproszony przez jej córkę o „ostatnie namaszczenie”. Rzeczywiście, staruszka była w stanie, który wskazywał na końcowe dni jej ziemskiego życia. Gdy po kilku tygodniach zostałem zaproszony do złożenia następnej wizyty w tym samym domu, mogłem stwierdzić z nieukrywaną radością, że sakrament chorych to jednak najpierw dar przywracający zdrowie.
Wspomniana wyżej starsza kobieta siedziała na fotelu, miała ze mną kontakt. „Zmieniliśmy lekarza, który postawił inną diagnozę niż poprzedni doktor. Leczyliśmy mamę niewłaściwą metodą. Wystarczyło podać odpowiednią przyczynę choroby, dostosować leki, by naprawić jej stan” – usłyszałem od córki.
Powodów dogorywania wielu duszpasterzy jest wiele. Mało komu nie zależy, by postawić diagnozę, która pozwoli na odłożenie pogrzebowych ceremonii na rzecz ponownego przygotowania weselnych godów. Pozwolę sobie zarysować tezę, w której słabnięcia wiary zwykłych duszpasterzy nie ratują istniejące czynniki (de)motywacyjne instytucjonalnego wymiaru Kościoła.
Papież Franciszek w Evangelii gaudium cytuje Włoską Akcję Katolicką. W swym orędziu z maja 2011 roku organizacja ta zauważa, że pilnym zadaniem wobec ludzi działających w duszpasterstwie jest stworzenie miejsc „dla odnowy własnej wiary w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa” (EG, 77). Można to zdanie rozumieć na wiele sposobów i sporo z nich będzie właściwych. Wydaje się jednak, iż najważniejszy kryzys dotykający duszpasterzy dotyczy właśnie utraty wiary, co skutkuje zanikiem odporności na siłę laicyzacji. Taki okrutny stan ułatwiają brak miejsca i klimatu (nawet w Kościele!) do tego, co najbardziej pilne, czyli ukazywania, że właśnie o wzmocnienie wiary chodzi.

Wiara w praktyce, czyli, niestety, wcale nie najważniejszy element parafii
Istotnym krytycznym punktem jest istnienie napięcia pomiędzy… (…)

KS. DANIEL WACHOWIAK (ur. 1978), proboszcz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Piłce (Puszcza Notecka).Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 96 (3) Lato 2022.

Pastores poleca