Nie jest w błędzie ten, kto postrzega fotografie czy muzea jako fragment zapisanej lub zachowanej historii. Zdjęcia osób lub eksponaty z przeszłości określa się niekiedy pamiątkami. Określenie to jest szczególnie ważne, bo wiąże się z pamięcią. Natomiast pamięć jest szalenie ważną funkcją życia człowieka i wspólnot. To coś więcej niż zmysł historyczny.


Od fotografii Józefa Ulmy do rodzinnego muzeum
Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej k. Łańcuta należy do jednego z nowych muzeów (2016). Józef i Wiktoria oraz ich 7 dzieci zapisali się w pamięci jako Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej. Przypłacili to życiem 24 marca 1944 roku. Dzień 24 marca został ustanowiony w 2017 roku przez Prezydenta RP Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
Wśród eksponatów placówki są zdjęcia, które robił Józef Ulma. Jako jedyny we wsi posiadał aparat. Robił fotografie na zamówienie, bo na utrzymanie wielodzietnej rodziny liczył się każdy grosz. Józef jednak przede wszystkim… (…)

KAZIMIERZ PEK MIC, teolog-dogmatyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Sekcji Teologii Dogmatycznej. Ostatnio opublikował m.in. książki: Beata Patrum i Totus Tuus renewed – John Paul II.


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 96 (3) Lato 2022.


Pastores poleca