(…) Mam obecnie na co dzień do czynienia z doświadczeniem niezawinionego cierpienia na dużą skalę. W większości osoby, które doświadczyły okrutnych skutków wojny, nie rozumieją sensu cierpienia. Mają duży problem z tym, jak nauczyć się je przeżywać. Część z nich doprowadza ono do rozpaczy.
Ale spotkałem wiele osób, w których cierpieniu objawiało się coś niezwykłego, coś, co zmieniało diametralnie ich podejście, nastawienie, przez co ich życie zaczynało iść w innym kierunku. Wydaje mi się, iż zależy to od umiejętności oswojenia się z cierpieniem wpisanym w ludzką egzystencję. Niektórzy próbują uciec od cierpienia, próbują je zminimalizować, zmarginalizować, udawać, że ich nie dotyczy. Znieczulają je. A ono mimo wszystko powraca i to w odsłonie jeszcze bardziej brutalnej. Moje doświadczenie z ostatnich miesięcy uświadomiło mi na nowo, że cierpienie odsłania dwa oblicza osoby ludzkiej. Z jednej strony pokazuje… (…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 96 (3) Lato 2022.


Pastores poleca