Każdy kandydat do kapłaństwa, nawet w rycie wschodnim, w którym celibat jest nieobowiązkowy, musi rozeznać, czy Bóg udzielił mu „wspaniałego daru” kapłańskiego celibatu (DP, 16). W rycie łacińskim kapłaństwo i celibat są ze sobą złączone, pozwalając mężczyznom na bliższe naśladowanie osoby Chrystusa.


Św. Jan Paweł II w następujących słowach przytacza myśl ojców synodalnych na temat celibatu kapłańskiego: „Synod na nowo i z naciskiem potwierdza postulat Kościoła łacińskiego i niektórych obrządków wschodnich, by kapłaństwo było udzielane tylko tym mężczyznom, którzy otrzymali od Boga dar powołania do czystości w celibacie” (PDV, 29). Stwierdzenie to jasno pokazuje, że Bóg udziela niektórym mężczyznom dwóch doniosłych darów: kapłaństwa i celibatu.
Poniższe rozważania mają pomóc przyjrzeć się celibatowi w perspektywie daru – kategorii, w której zawiera się pojęcie obdarowującego, obdarowanego i samego daru. Interpretacja celibatu jako daru skłania do postawienia fundamentalnego pytania o to, w jaki sposób należy ten dar przyjmować. Skupiając się na recepcyjnym wymiarze daru, można rozeznać, czy Bóg rzeczywiście daje człowiekowi dar celibatu. Poprzez poznanie, w jaki sposób ten szczególny dar powinien być przyjęty, człowiek może – jak pisze Jan Paweł II w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 1979 roku – nabrać „gruntownego przeświadczenia, że Chrystus udziela mu tego «daru» dla dobra Kościoła i posługi bliźnim” (9). Inaczej mówiąc, zrozumienie, jak należy przyjąć dar celibatu, umożliwia właściwe rozeznanie, czy jest się zdolnym go przyjąć.
Chodzi też o przybliżenie nierozerwalnego związku daru celibatu z rzeczywistością małżeństwa. W istocie przyjęcie tego daru w sposób konieczny pociąga za sobą wyrzeczenie się małżeństwa. Wyrzeczenie to, mające formę prawdziwej ofiary, stanowi „szczery dar z siebie samego” (KDK, 24), w którym człowiek odnajduje siebie poprzez tracenie siebie. Jego dar z siebie konkretyzuje się w przyrzeczeniu życia w celibacie i jest stale odnawiany w wyniku doświadczanych prób. (…)


Więcej przeczytasz w kwartalniku PASTORES 94 (1) Zima 2022.

Kwartalnik PASTORES 94 (1) Zima 2022 można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum:
- wersja papierowa TUTAJ.
- wersja elektroniczna (PDF) TUTAJ.

UWAGA!
Ten artykuł możesz także zakupić oddzielnie w wersji elektronicznej (PDF) TUTAJ.Pastores poleca