Jan Paweł II w Redemptoris missio wskazał na istotną rolę Papieskich Dzieł Misyjnych w ewangelizacyjnej przemianie i uświęcaniu świata. Warto zauważyć, że powołanie do świętości, która przemienia świat, staje się dla dzisiejszego człowieka coraz większym wyzwaniem. Wynika to z egzystencji w społeczeństwie sekularyzującym się, przyjmującym postawy relatywistyczne w myśleniu, wartościowaniu a także sposobie bycia.


Zanik świadomości sacrum coraz bardziej ogranicza człowieka i zamyka go we własnym świecie. Z tego względu konieczne staje się nieustanne uświadamianie człowiekowi jego powołania do świętości. To także zasadnicze powołanie Kościoła wynikające z jego natury misyjnej (Mt 28,19-20; Mk 16,15-16). Misyjność Kościoła posiada bezpośredni wpływ na jego kształt i ciągłą wewnętrzną odnowę dokonującą się pod wpływem działania Ducha Świętego na wzór Głowy – Jezusa Chrystusa. Szczególne miejsce w realizacji tego powołania zajmuje powołanie kapłańskie.

Kościół misyjny, czyli jaki?
Wizja Kościoła nakreślona poprzez… (…)


Więcej przeczytasz w kwartalniku PASTORES 94 (1) Zima 2022.

Kwartalnik PASTORES 94 (1) Zima 2022 można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum:
- wersja papierowa TUTAJ.
- wersja elektroniczna (PDF) TUTAJ.Pastores poleca