Czasy pandemii sprzyjają refleksji na temat liturgii, jej sensu i wartości. Utrudnienia w uczestniczeniu w liturgicznych obrzędach sprawiają, że wiele osób pyta o to, czy rzeczywiście taka forma wspólnotowej modlitwy jest dla chrześcijan niezbędna, lub o to, czy łączenie się z miejscem celebracji za pomocą środków przekazu jest równoznaczne z dosłownym uczestnictwem. W tym kontekście cieszy kolejne polskie wydanie książki Gesty i słowa Mszy Świętej, która w prosty i przystępny sposób wyjaśnia sens liturgii, poszczególnych jej elementów, używanych w niej sformułowań i znaków.


Autor, Rinaldo Falsini, to franciszkanin i zasłużony włoski liturgista, który czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II i w posoborowej reformie liturgicznej. Znaczenie odnowionej liturgii ukazywał w artykułach pisanych dla miesięcznika „Adveniat”, i to właśnie z tych artykułów złożona jest książka. Traktuje ona o sprawach absolutnie podstawowych, pomagając czytelnikowi przejść przez wszystkie elementy Mszy i rozważyć ich znaczenie. Wszystko to bez żadnej rozwlekłości – każdy z rozdziałów ma zaledwie kilka stron. Tym samym publikacja ta stanowi swego rodzaju pigułkę podstawowej wiedzy liturgicznej, która dla jednych może być odświeżająca, a dla innych może być dobrym wstępem do ewentualnych dalszych lektur i poszukiwań. Nie ma u Falsiniego nic z legalistycznego rubrycyzmu. Każdy gest i każde słowo liturgii autor przedstawia w perspektywie teologicznego sensu, a nie w kluczu powinności czy obowiązku. Pokazuje, że wejście w liturgię, w cały jej system znaków, słów i gestów, jest sprawą duchową, szansą na otwarcie serca wobec Bożego działania. Oprócz analizy poszczególnych części Mszy mamy także zagadnienia wprowadzające, w ramach których autor wyjaśnia różne nazwy celebracji eucharystycznej i pokazuje historię jej rozwoju. Zwraca też uwagę na szczególne znaczenie niedzieli jako dnia podstawowego dla sprawowania Eucharystii. Godny odnotowania jest także wieńczący książkę dodatek, w którym Falsini porusza często wzbudzające kontrowersje zagadnienia, takie jak Komunia święta na rękę, Komunia pod dwiema postaciami czy celebracja niedzielnej Eucharystii w sobotę wieczorem. Nie brakuje też refleksji na temat Mszy w kontekście ekumenizmu. Również te zagadnienia przedstawione zostały w sposób zwięzły i prosty. Książkę Gesty i słowa Mszy Świętej z pewnością można i warto polecać osobom, które szukają wstępnej wiedzy na temat sensu Eucharystii i jej poszczególnych obrzędów. Duszpasterze mogą zaś do niej sięgać po to, by powrócić do zagadnień może zapomnianych i odświeżyć swoją wiedzę na temat liturgii.

mw


Pastores poleca