Był jak jego Mistrz. Nie żądał wiary na słowo i nie ganił zdrowej nieufności lub rezerwy wobec wszelkich obietnic przekraczających ludzką wyobraźnię. Nie zabraniał żądania widzialnych dowodów. Jak On wyznawał w życiu duchowym zasadę dwóch czasowników zapisaną w Ewangelii według św. Jana: „przyjdź i zobacz” (por. J 1,39).


Jego Reguła, choć składa się z około 10 tysięcy słów, jest tak naprawdę przejrzystym dokumentem rozpisującym te dwa czasowniki niczym muzyczny temat na kolejne instrumenty – czyli zwyczaje i praktyki monastyczne, które do dnia dzisiejszego pomagają wielu osobom odnaleźć zatraconą godność, człowieczeństwo i samego Boga. Są one niczym zdrowo i z prostotą zastawiony stół, na którym nigdy nie brakuje solidnego kęsa chleba, niezbędnego w pustynnej wędrówce śladami proroka Eliasza.

Godny wiary, czyli „tak” dla niesfałszowanego pokarmu
Św. Benedykt, bo o nim tu mowa, był przeciwny autoreklamie, szukaniu wszelkimi sposobami nowych kandydatów do życia monastycznego, wabieniu ich, omamianiu i kuszeniu. Jedynym dowodem na przyszłe szczęście kandydata do takiego życia było… (…)


Więcej przeczytasz w kwartalniku PASTORES 93 (4) Jesień 2021.

Kwartalnik PASTORES 93 (4) Jesień 2021 można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum:
- wersja papierowa TUTAJ.
- wersja elektroniczna (PDF) TUTAJ.

UWAGA!
Ten artykuł możesz także zakupić oddzielnie w wersji elektronicznej (PDF) TUTAJ.


Pastores poleca