Czym właściwie jest wiarygodność, zwłaszcza w życiu księdza?


S. M. Judyta Pudełko PDDM: Warto postawić to zagadnienie w perspektywie tego, jak dziś postrzega się księdza w społeczeństwie. Widać wyraźnie dwa skrajne podejścia. Pierwsze to czołobitność, wynoszenie duchownych na piedestał i uważanie ich niemal za istoty ponadludzkie. Drugie to coraz powszechniejsze oczernianie księży, traktowanie ich wręcz jako przedstawicieli jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej. Każde z tych podejść jest błędne, nieuzasadnione, szkodliwe, oba prowadzą donikąd. Musimy szukać złotego środka pomiędzy całkowitym bezkrytycyzmem a nadmierną krytyką duchownych. Czego naprawdę oczekujemy od księdza i w czym tkwi sekret jego wiarygodności? Sądzę, że istotna jest bliskość i obecność prezbitera wobec innych członków wspólnoty Kościoła. Ksiądz jest naszym bratem, który w jakiś sposób nam przewodzi, wskazuje drogi, ale też nimi podąża razem z nami. Wtedy właśnie, jako towarzysz drogi, prezbiter jest dla chrześcijan wiarygodny.

Paweł Milcarek: W moim przekonaniu wiarygodność jest mocno związana z prawdomównością: wiarygodny jest ten, kto mówi prawdę. Ciekawe, że dla św. Tomasza z Akwinu prawdomówność to jedna z cnót społecznych. Nie jest to więc sprawa czysto indywidualna – ktoś jest prawdomówny lub nie – ale kwestia funkcjonowania całej naszej wspólnoty. Gdy chodzi konkretnie o księży, ich wiarygodność polega na tym, by – nawiązując do formuły znanej z sakramentologii – chcieli czynić to, co czyni Kościół. Nie chcemy, by ksiądz zarzucał nas swoimi pomysłami i wizjami, ale by wyjaśniał nam, czego naprawdę uczy Kościół, w którym on jest sługą nas wszystkich. Nawet jeśli dla samego duchownego jest to trudne, niech głosi nam prawdę, byśmy mogli razem ku niej wzrastać. (…)


Więcej przeczytasz w kwartalniku PASTORES 93 (4) Jesień 2021.

Kwartalnik PASTORES 93 (4) Jesień 2021 można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum:
- wersja papierowa TUTAJ.
- wersja elektroniczna (PDF) TUTAJ.


Pastores poleca