W encyklice o niektórych problemach nauczania moralnego Kościoła Veritatis splendor Jan Paweł II stwierdza, że „należy głosić majestat Boga wszechświata i czcić świętość prawa ustanowionego przez Boga nieskończenie transcendentnego” (41). Odwołuje się do Augustyńskiego objaśnienia Ps 63,8: „w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie”, zamieszczonego w Enarratio in Psalmum 62. Komentarz Biskupa Hippony ma w encyklice swą parafrazę w stwierdzeniu: Deus semper maior.


Dobroczynna wielkość Boga
Św. Augustyn wiąże Ps 63,8 z Mt 23,37, gdzie Chrystus porównuje siebie do kokoszy, która gromadzi kurczęta pod swoje skrzydła. Stwierdza, że nigdy nie przestaniemy być istotami podobnymi do małych piskląt. Bóg zawsze będzie większy od nas niezależnie od tego, jak bardzo byśmy urośli i dojrzeli. Z Nim jednak możemy być wielcy, jeśli przyjmiemy swój kruchy status i Jego opiekę (In Ps., 62,16). (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.


Pastores poleca