(…) Chrystus kieruje do nas zaproszenie, byśmy poszli Jego drogą. Idąc, będzie nas wprowadzał w głęboką więź z Ojcem. To Jemu Jezus jest posłuszny aż do śmierci. I tego posłuszeństwa uczył się przez życie. Uczył się go także przez to, co przecierpiał. Autor Listu do Hebrajczyków zaznacza: „I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (Hbr 5,8).


Nie brzmi to wszystko zachęcająco. Nie chodzi nam jednak o samo cierpienie i skupianie się na nim, a jeszcze mniej na jego gloryfikacji. Istotą jest miłość, która ofiarowuje całą siebie. Zbawia nas bowiem nie cierpienie, lecz miłość, która jest gotowa cierpieć.
Wejdźmy w modlitwę, w której naszym przewodnikiem będą wyżej zacytowane słowa z Listu do Hebrajczyków. Spotkajmy się z Synem, który jest posłuszny Ojcu i którego posłuszeństwo objawiło się także przez doświadczenie cierpienia. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.


 

Pastores poleca