Problem wykorzystania seksualnego osób małoletnich lub bezradnych dorosłych, którego dopuścili się niektórzy duchowni, niezależnie od ich liczby (bo każda, nawet najmniejsza liczba jest dramatem), „dla całego Kościoła stanowi głęboką i bolesną ranę” i jest wezwaniem do „nieustannego i głębokiego nawrócenia serc, potwierdzonego konkretnymi i skutecznymi działaniami”.
Tylko taka postawa może pozwolić na odzyskanie wiarygodności Kościoła. Choć w ostatnich latach wiele już uczyniono na polu edukacji i prewencji, to jednak „musimy nadal uczyć się z gorzkich lekcji przeszłości, aby patrzeć z nadzieją w przyszłość” (VELM, Wstęp). Owocem uczenia się Kościoła w tej materii są kolejne nowe dokumenty, które bądź to rozszerzają i precyzują dotychczasowe prawodawstwo (tak jest w przypadku papieskiego motu proprio), bądź porządkują i systematyzują aktualne normy prawne, pomagając profesjonalnie i skutecznie z nich korzystać (tak jest w przypadku Vademecum). Warto przyjrzeć się w tych dokumentach temu, co jest szczególnie ważne, twórcze i nowe w podejściu Kościoła do zmagań z problemem wykorzystania seksualnego.

Wy jesteście światłem świata
Znamienny jest sam tytuł papieskiego motu proprio Vos estis lux mundi, który stanowi wyraźne… (…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.


Pastores poleca