Czy księża powinni procesować się ze sobą w sądach świeckich?
Jednym z istotnych wymiarów cywilizacyjnego wkładu kultury chrześcijańskiej jest wprowadzenie ogólnej zasady rozdzielności spraw religijnych od świeckich. Pozwoliło to na uporządkowanie życia społecznego przy jednoczesnym poszanowaniu praw jednostki. Zasada ta niezmiennie pozostaje punktem wyjścia przy rozpatrywaniu każdego sporu w Kościele.

1. Już w nauczaniu Pana Jezusa można dostrzec… (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.Pastores poleca