Gdyby sporządzić listę artystów najczęściej przez Karola Wojtyłę cytowanych, na pierwszym miejscu znalazłby się Cyprian Kamil Norwid – wynika z badań przeprowadzonych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Cytat z Mojej piosnki o kraju, gdzie „kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba”, znalazł się już w powitalnym przemówieniu na lotnisku podczas pierwszej pielgrzymki w 1979 roku.


Potem – podczas tej i kolejnych pielgrzymek – nawiązania do Norwida pojawiały się wielokrotnie. Cytaty z Norwida przewijają się w ważnych papieskich publikacjach, takich jak rozmowa z Vittorio Messorim Przekroczyć próg nadziei, List do artystów czy Pamięć i tożsamość. Norwidowskie inspiracje widoczne są także w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły (badacze wskazują m.in. na podobną koncepcję języka poetyckiego, konstrukcje neologizmów czy uwypuklanie znaczenia części wyrazów przez rozbijanie ich dywizami). Warto jednak zapytać: co w praktyce oznacza taki wybór literackiego patrona przez Papieża i co w twórczości naszego wybitnego artysty było dla niego szczególnie interesujące? (…)

SZYMON BABUCHOWSKI (ur. 1977), poeta, dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, literaturoznawca, wokalista zespołu Dobre Ludzie. Opublikował m.in. książki: Kościół na końcu świata. Reportaże z Ameryki Południowej, Niebo będzie później (wywiad-rzeka z Natalią Niemen) i tomiki wierszy Jak daleko i Zanim przyjdziesz.

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.


 

Pastores poleca