(…) Duchowny może umacniać wiarę i budować się wiarą zupełnie niezauważanych przez świat członków wspólnoty Kościoła, o ile jest człowiekiem metanoi, człowiekiem stale gotowym do nawrócenia. Apostoł będący w drodze, dający się prowadzić i przemieniany przez słowo Boże, może być skałą dla spotkanych braci w wierze, jeszcze nie doskonałych, ale jeśli całym sercem zaagażowanych w pielgrzymkę wiary, to mogących być również dla niego dużym wsparciem. Apostoł, którego serce i oczy są przemienione przez słowo, będzie zdolny budować się wiarą osób, do których zostanie posłany, jak Eliasz mógł się budować wiarą wdowy z Sarepty Sydońskiej (1 Krl 17,11-15). Będzie też zdolny, jak jego Mistrz, dostrzegać hojność, której inni nie potrafią dostrzec (Mk 12,41-44), i nią się budować. (…)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca