(…) Kolęda daje możliwość jakiegoś poznania parafian i oceny skuteczności, a częściej nieskuteczności nie tylko duszpasterstwa zwyczajnego, ale i różnych inicjatyw o charakterze ewangelizacyjnym. W tym wymiarze, przynajmniej dla mnie jako proboszcza, stanowi trudną lekcję pokory i wezwanie do osobistego nawrócenia. Pozwala także odkryć potrzeby ludzi i wyjść im naprzeciw. Tylko dzięki odwiedzinom duszpasterskim udało mi się przekonać wiele osób starszych chorych do korzystania z comiesięcznych odwiedzin księdza z posługą sakramentalną, a co nie mniej znaczące, w kilku przypadkach przekonać niewierzących czy oddalonych od Kościoła członków ich rodzin jeśli nie co do sensowności, to przynajmniej do umożliwienia ich rodzicom czy dziadkom korzystania z takiej posługi. Dotyczy to także rozeznania potrzeb pomocy o charakterze materialnym. Dzięki kolędowym rozmowom udało się też skutecznie zachęcić niektórych do udziału w kursie Alpha czy przekonać do podjęcia decyzji o ślubie kościelnym, z którą zwlekali, albo pomóc „wyprostować” inne historie życiowe. (…)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca