Obecny kryzys w Kościele jest w znaczącej mierze kryzysem autorytetu biskupa. Spadek autorytetu hierarchów kościelnych wpisuje się w kryzys autorytetów w ogóle. Wystarczy wymienić w tym kontekście polityków, nauczycieli, ludzi kultury. Kościół w Polsce naznaczyły dwie wielkie postacie: Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyłę. Blask autorytetu, jakim się cieszyli, spływał na innych biskupów. Dziś sytuacja społeczno-polityczna, ale także medialna zmieniła się jednak na tyle, że być może nie ma już miejsca dla takich postaci jak Prymas Tysiąclecia i Papież Polak.


Tym bardziej jest ważne, by – z jednej strony – wybierać właściwych ludzi na biskupów, a z drugiej, by umieli oni tworzyć zjednoczoną w różnorodności Konferencję Episkopatu, która w sprawach najważniejszych potrafi zajmować jasne stanowisko i zwracać się nie tylko do wiernych, ale także do tych, którzy nie są katolikami. Odpowiedź na pytanie: „Jaki biskup na dzisiejsze czasy?” zależy od tego, jak oceniamy owe dzisiejsze czasy, i jakie w związku z tym mamy oczekiwania wobec Kościoła. A pod tym względem się różnimy, niekiedy nawet bardzo. Dlatego trudno o jedną, zobiektywizowaną odpowiedź na postawioną kwestię. Tym niemniej warto spróbować opisać zasadnicze zadania stojące przed biskupami, a zarazem wskazać możliwe braki lub nadużycia w sprawowaniu biskupiej władzy. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.


Pastores poleca