(…) Nadużycia wobec bezbronnych dorosłych, także duchowe, skutkujące nawet przemocą seksualną, stanowiły do niedawna białą plamę w obszarze refleksji nad problemami życia zakonnego. Zaczęto o nich mówić w związku z kryzysem „nowych wspólnot”, które w okresie posoborowym wydawały się nadzieją Kościoła.
Skala ujawnionych w ostatnich latach przestępstw i nadużyć w tych wspólnotach nasuwa istotne pytanie, mogące, zresztą, dotyczyć w różnym stopniu wielu innych zakonów i zgromadzeń: skąd biorą się wynaturzenia zdrowego i zakorzenionego w tradycji Kościoła posłuszeństwa zakonnego, czyniące ze wspólnoty sektę, z przełożonych – tyranów dzierżących „rząd dusz”, a z członków wspólnot, szukających Boga i ufnie podejmujących życie zakonne – ludzi zmanipulowanych i zniewolonych duchowo? (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.

Pastores poleca