Obradująca 3 maja 2021 roku na Jasnej Górze Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski powołała specjalny zespół do opracowania nowych zasad obecności osób duchownych w mediach. (…) Czy jednak będą skuteczne i wystarczające? Niekoniecznie.
Po pierwsze, brak jednomyślności i sama dwutorowość prac nad nowymi normami nie przyczynia się do budowania autorytetu prawodawcy. Wskazuje raczej na brak komunikacji w samym episkopacie. Po drugie, rodzi się wątpliwość, czy Radzie ds. Środków Społecznego Przekazu KEP lub Radzie Stałej KEP uda się wypracować tak szczegółowe i zarazem uniwersalne normy, które będą obejmować wszystkie możliwe przypadki, a jednocześnie zbyt szybko życie i rozwój nowych mediów nie pozostawią ich daleko w tyle. Normy te z konieczności będą więc albo szczegółowe, albo uniwersalne. Dlatego nie negując ich potrzeby, na pierwszym miejscu warto postawić na formację tożsamościową, eklezjalną i medialną duchowieństwa. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.

Pastores poleca