Nawrócenie wpisane jest w naturę życia Kościoła. Ono przecież stoi u początku wiary każdego chrześcijanina. Ten początek wiąże się bowiem z pierwszym, podstawowym nawróceniem, a wyznacza go przyjęty lub na nowo świadomie odkryty sakrament chrztu. W nim dokonuje się przejście ze staniu niewiary i życia pogańskiego do wiary w Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela świata.


Jednak po nawróceniu związanym z chrztem przychodzi kolej na dalsze, drugie nawrócenie. Nie jest ono już jednorazowym aktem, ale nieustannym wysiłkiem porzucania grzechu i zdobywania świętości poprzez ciągłą przemianę i duchową odnowę. Konieczność ponawiania nawrócenia wynika z prawdy o kruchości i słabości ludzkiej natury oraz jej skłonności do grzechu (KKK, 1426). Dlatego wszyscy jesteśmy „skazani” na ciągły proces nawracania. Mając świadomość, w czym tkwi istota prawdziwego nawrócenia, sami będziemy owocnie je przeżywać, a także wprowadzać innych w to doświadczenie. (…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 103 (2) Wiosna 2024.


KS. STANISŁAW HARĘZGA (ur. 1949), biblista, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej. Ostatnio opublikował m.in. książkę O umiłowaniu Pisma Świętego.


Pastores poleca