„Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chry­stusowi.” To zawołanie stało się rozpoznawalnym symbolem wyjątkowego pontyfikatu św. Jana Pawła II. Zainspirował on nowe pokolenia do pójścia za Chrystusem. Przekonał je do tego, że nauczanie Chrystusa nie stanowi jedynie rozważań o charak­terze religijnym, ale jest – jak mówił w Baltimore w październiku 1995 roku – „odpowiedzią na pytanie zadawane przez każde życie ludzkie”.
Dlaczego cierpienie?

Co należy w naszym życiu do gatunku pytań najtrudniejszych? Bez wątpienia problem cierpienia. Zło zawinione w postaci prze­mocy, wojen, podłości, krętactw i rozczarowań, jak i zło niezawi­nione, choć nieuchronne w postaci chorób, starzenia się, barier wydolności fizycznej czy psychicznej składa się na obraz ludzkie­go cierpienia. Nie sposób wyliczyć ani nawet sobie wyobrazić, a co dopiero przewidzieć wszystkich postaci i odmian spraw, które przenikają bólem i niszczą nasz ludzki świat. Wobec tego wszystkiego stajemy przerażeni i bezbronni, budzi to w nas lęk i osamotnienie, bezradność i bunt. Zwłaszcza że – w miarę roz­woju cywilizacji ludzkich i osiągania nowych pułapów nowocze­sności ułatwiającej dobrobyt czy komunikację – cierpienia nie ubywa, a jakby wręcz jest go coraz więcej. Wielu ateistów twier­dzi, że największym argumentem przeciw Bogu jest samo życie. Jeśli Bóg stworzył taki świat, to – tak uważają – byłoby lepiej zwrócić bilet wstępu do życia.
Chrystus tymczasem… (…)Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 101 (4) Jesień 2023.


KS. ROBERT SKRZYPCZAK (ur. 1964), teolog, psycholog; wykładowca na fakultecie teologicznym Marcianum w Wenecji i Akademii Katolickiej w Warszawie. Opublikował m.in. książki: Między Chrystusem a Antychry­stem, Wymagający papież. W hołdzie Benedyktowi XVI, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II, Ogień w Kościele, Miłość warta obrączek. Jak zbudować małżeństwo na całe życie, Wiara i seks. Jan Paweł II o małżeń­stwie i rodzinie oraz Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele poso­borowym.


 

Pastores poleca