Wiele dziedzin aktywności człowieka zostało w ostatnich cza­sach poddanych miernikom punktowym: ocenia się menedżerów w korporacjach, wystawiając im punkty za miesiąc pracy, a na­ukowcy otrzymują ministerialne punkty za publikacje. W wielu programach lojalnościowych też chodzi o gromadzenie punktów jako „zasług”, nagradzających pozytywne z perspektywy firmy zachowania klienta. Czy da się zmierzyć jakość pracy duszpaster­skiej, wprowadzając punkty dla parafii aktywnych i na przykład oceny ujemne dla tych mniej zaangażowanych?
Czy powinniśmy cenić aktywizm i za wzór stawiać parafie tryskające pomysłami duszpasterskimi i społecznymi, czy też uważamy, że najważniej­sze jest skupienie się na sprawowaniu liturgii, a reszta to zbędny element konkurowania między parafiami, skoro w duszpaster­stwie – słychać takie głosy – chodzi przecież o łaskę, a nie o co­aching?

Parafialny ranking a miara łaski

Ktoś powie, że nie da się w ogóle mierzyć łaski, o którą chodzi w życiu wspólnot katolickich, jej przyjmowania i odpowiadania na nią w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. W ten sposób niektórzy czują się zwolnieni z aktywności, bo mówią: to wszyst­ko łaska, ja jedynie nie powinienem stawiać jej oporu. Czy jednak takie zasłanianie się łaską wyjaśnia wszystko? Czy w takim po­dejściu nie ujawnia się stary problem z okazjonalizmem? (…)Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 101 (4) Jesień 2023.


KS. PIOTR ROSZAK (ur. 1978), teolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Opubli­kował m.in. książki: Compostela wzywa nas oraz Wiarygodność i tożsa­mość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność.


 

Pastores poleca