Reklama
Bibliografia chronologiczna
Bibliografia chronologiczna
Opracowanie: Anna M. Faszczowa
Numery 1-17 były drukowane przez Wydawnictwo Księży Marianów, kolejne przez Wydawnictwo „Bernardinum
 
PASTORES 1(1998) nr 1 Być księdzem – być pasterzem
Glemp Józef kard., Słowo wstępne, 1(1998), s. 7-8.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 1(1998), s. 9-12.

Wyszyński Stefan kard., Zawsze jesteście Jego własnością, Artykuły, 1(1998), s. 13-18.

Węcławski Tomasz ks., Kościół wobec sakramentu święceń, Artykuły, 1(1998), s. 19-26.

Ratzinger Joseph kard., O naturze kapłaństwa, Artykuły, 1(1998), s. 27-38.

Twardowski Jan ks., Żyć chwilą konsekracji, Artykuły, 1(1998), s. 39-55.

Świderkówna Anna, Na wzór Melchizedeka, Artykuły, 1(1998), s. 56-64.

Grzywocz Krzysztof ks., Świadek kapłańskiego życia. Hans Urs von Balthazar, Artykuły, 1(1998), s. 65-72.

Staniek Edward ks., Kapłańska codzienność, Artykuły, 1(1998), s. 73-78.

Kroplewski Zdzisław ks., Tożsamość księdza, Artykuły, 1(1998), s. 79-87.

Św. Augustyn, W rocznicę święceń kapłańskich, Artykuły, 1(1998), s. 88-90.

Duchowość pasterza. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Suskim (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 1(1998), s. 91-102.

Życie Ewangelią. Rozmowa z ks. Janem Zieją (rozmawia Jacek Moskwa), Nasza rozmowa, 1(1998), s. 103-107.

Augustyn Józef SJ, Modlitwa alumna i księdza, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 109-117.

Naumowicz Józef ks., Starożytne teksty o modlitwie, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 118-125.

Dajczak Edward bp, Pasterz, któremu musi wystarczyć mocy do miłowania, Nasza modlitwa, 1(1998), s. 126-134.

Boniecki Adam MIC, Nie przeczuwane ukazując ścieżki, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 135-139.

Jan Paweł II, O kapłaństwie, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 140-153.

Giertych Wojciech OP, Wziął, pobłogosławił, łamał i rozdawał, Nad nauczaniem Kościoła, 1(1998), s. 154-166.

Orygenes, O modlitwie [w: Lidia Małunowiczówna, Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej, TN KUL, Lublin 1993, s. 51], 1(1998), s. 108.

Wons Krzysztof SDS, Nie odmawiać serca i czasu, Świadectwa, 1(1998), s. 167-169.

Radecki Aleksander ks., Służyć Mu z przyjemnością, Świadectwa, 1(1998), s. 170-172.

Plech Jacek ks., Takim mam być kapłanem, jakiego szukałem, Świadectwa, 1(1998), s. 172-174.

Knapik Dariusz ks., Trwać w synostwie Jezusa, Świadectwa, 1(1998), s. 175-176.

Czerwiński Bernard ks., Oddawać swoje życie, Świadectwa, 1(1998), s. 177-180.

Daniel-Ange ks., Prowadzić do spotkania z Nim, Świadectwa, 1(1998), s. 180-181.

Pieniak Wojciech, Dawać Chrystusa, Świadectwa, 1(1998), s. 181-182.

Rupnik Marko Ivan, W ogniu krzewu gorejącego. Wprowadzenie do życia duchowego, tłum. Krystyna Mydlarz, seria: Orientale Lumen, t. 2, Wydawnictwo Księży Marianów - Mariański Dom Studiów świętych Cyryla i Metodego, Warszawa - Lublin 1997, ss. 138, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 183-184.

Stinissen Wilfrid OCD, Terapia duchowa. O duchowym przewodnictwie i duszpasterstwie, tłum. Justyna Iwaszkiewicz, W drodze, Poznań 1998, ss. 88, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 184.

Rostworowski Piotr OSB, Kierownictwo duchowe. Kilka zasad i wskazówek, seria: Z tradycji mniszej, 20, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 1997, ss. 108, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 184-185.

Thurian Max, Tożsamość kapłana, tłum. ks. Jan Machniak, seria: Teologia żywa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, ss. 116, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 185.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Pascha naszego zbawienia. Tradycje paschalne Biblii oraz pierwotnego Kościoła, tłum. ks. Mieczysław Brzezinka SAC, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 226, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 186.

Nouwen Henri J. M., Z płonącymi sercami. Medytacja o życiu eucharystycznym, tłum. Stanisław Obirek SJ, seria: Biblioteka „Życia Duchowego”, t. 2, WAM, Kraków 1997, ss. 60, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 186-187.

Lubac Henri de SJ, Medytacje o Kościele, tłum. Izabela Białkowska-Cichoń, seria: Myśl Teologiczna, WAM, Kraków 1997, ss. 322, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 187.

McDonnell Kilian OSB, Montague George T. SM, Inicjacja chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym. Świadectwo z pierwszych ośmiu wieków, tłum. Maciej Górnicki, Wojciech Kustra, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 475, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 187-188.

Trzecie Tysiąclecie”, Biuletyn poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000”, oprac. af, Lektury, 1(1998), s. 188.

 
PASTORES 2(1999) nr 1 Ojcostwo duchowe
Re Giovanni B. abp, Z Watykanu [list do ks. Jana Rokosza MIC w imieniu Jana Pawła II], 2(1999) nr 1, s. 5-6.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 2(1999) nr 1, s. 7-10.

Verlinde Joseph-Marie o., Ojciec wszelkiego ojcostwa, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 11-21.

Augustyn Józef SJ, Wychowanie do ojcostwa, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 22-30.

Louf André SOCist, Czułość i moc, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 31-42.

Knabit Leon OSB, Ojcostwo rodem z Ducha Świętego, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 43-47.

Niklewicz Klaudia VSM, Macierzyństwo rodzi miłość, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 48-52.

Słabek Piotr, Przekazać wiarę, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 53-60.

Zimoń Damian abp, Rodzicielstwo duchowe, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 61-66.

Jankowski Augustyn OSB, Abba, czyli ojciec, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 67-71.

Naumowicz Józef ks., Dzielić z uczniami swoje życie, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 72-81.

Węcławski Tomasz ks., Według obrazu Jego Syna, Artykuły, 2(1999) nr 1, s. 82-88.

Człowiek musi znać swoją słabość. Rozmowa z ks. kard. Adamem Kozłowieckim SJ (rozmawia Krzysztof Mądel SJ), Nasza rozmowa, 2(1999) nr 1, s. 89-99.

Blisko Jezusowego krzyża. Rozmowa z ks. kard. Miloslavem Vlkiem (rozmawia Andrzej Cehak), Nasza rozmowa, 2(1999) nr 1, s. 100-106.

Wons Krzysztof SDS, Smak słowa, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 107-115.

Salij Jacek OP, Modlitwa wstawiennicza kapłana, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 116-121.

Starowieyski Marek ks., Bóg działa przez wszystkich kapłanów, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 122-131.

Michalewski Janusz ks., W ramionach Ojca, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 132-137.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 2(1999) nr 1, s. 138-142.

Muszyński Henryk abp, Inspirować odnowę myśli i serca, Nad nauczaniem Kościoła, 2(1999) nr 1, s. 143-151.

Andrzej ks., Bóg okazał się miłosierny, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 153-155.

Królikowska Helena, służebniczka NMP, Blisko Boga, aby nie bać się ludzi, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 155-158.

Drzewiecki Dariusz MIC, Przestałem być najemnikiem, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 158-162.

Świderkówna Anna, Stanąć na własnych nogach, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 162-166.

Strojny Janusz ks., Mieć zawsze otwarte drzwi, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 166-169.

Pylak Bolesław ks. abp, Zostawić w ludziach cząstkę ojcowskiego serca, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 169-172.

Fedorowicz Tadeusz ks., Duch Święty pozwała słuchać i poznawać, Świadectwa, 2(1999) nr 1, s. 172-174.

Listy [fragmenty listów księży kardynałów, arcybiskupów i biskupów, które wpłynęły na ręce Prowincjała księży marianów po opublikowaniu pierwszego numeru „Pastores”], 2(1999) nr 1, s. 175-182.

Teresa od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza, Doktor Kościoła, Rękopisy autobiograficzne, tłum. Antoni Bartosz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1997, ss. 289, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 183.

Naumowicz Józef ks. (tłum. i oprac.), Filokalia. Teksty o modlitwie serca, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec - Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 327, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 184.

Lifschitz Daniel, Z mądrości chasydów. Ponad 600 nie publikowanych wcześniej opowieści o radości, nadziei, humorze z dawnych historii Izraela, aby odnaleźć Boga i siebie samego, tłum. Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1998, ss. 327, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 184-185.

Congar Yves M.-J. kard. OP, Wierzę w Ducha Świętego, tłum. Adam Paygert (t. I, ss. 250), Lucyna Rutowska (t. II, ss. 287, i t. III, ss. 335), Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995-1996, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 185.

Roux Jean-Paul, Jezus, tłum. Janina Fenrychowa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, ss. 488, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 185-186.

Kroplewski Zdzisław ks., Powołani do wolności. Formacja do kapłaństwa i życia zakonnego, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 226, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 186.

Augustyn Józef SJ (red.), Ojcostwo (ss. 184), Macierzyństwo (ss. 152), WAM, Kraków 1998, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 187.

Carretto Carlo, Myśli na każdy dzień, tłum. Grzegorz Niedźwiedź OFM, Wydawnictwo Św. Antoniego, Wrocław 1998, ss. 407, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 187-188.

Wojtyła Karol, Poezje i dramaty, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998³, ss. 470, oprac. af, Lektury, 2(1999) nr 1, s. 188.

 
PASTORES 3(1999) nr 2 Duchowość na co dzień
Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 3(1999) nr 2, s. 5-8.

Rahner Karl SJ, Człowiek o przebitym sercu, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 9-14.

Grzywocz Krzysztof ks., Kontemplacja biblijna szkołą formacji serca, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 15-24.

Giertych Wojciech OP, Drogi duchowości, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 25-32.

Siemieniewski Andrzej ks., Eucharystia jako szkoła duchowości, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 33-41.

Małys Konrad OSB, W rytmie liturgii, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 42-49.

Garcia Jaime OSA, Modlić się psalmami, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 50-58.

Owsiany Ewa, O księdzu Alim wspomnienie, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 59-68.

Szymik Jerzy ks., Nad „Brewiarzem” Zbigniewa Herberta, Artykuły, 3(1999) nr 2, s. 69-86.

Aby postęp nie stał się nieludzki. Rozmowa z Peterem-Hansem Kolvenbachem SJ (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 87-92.

Most jest po to, żeby po nim deptać. Rozmowa z ks. bp. Alfonsem Nossolem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 93-104.

Rekolekcje dla Kościoła w Polsce. Rozmowa z ks. bp. Janem Chrapkiem (rozmawia Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 3(1999) nr 2, s. 105-112.

Kozłowski Czesław SJ, Wyciszenie i milczenie, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 113-120.

Naumowicz Józef ks., Milczenie ust i milczenie serca, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 121-128.

Pleskaczyński Jacek SJ, Milczenie Jezusa, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 129-135.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 3(1999) nr 2, s. 136-142.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Radość powołania, Nad nauczaniem Kościoła, 3(1999) nr 2, s. 143-150.

Matka Teresa z Kalkuty, Świat jest głodny miłości, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 151-154.

Bolczyk Henryk ks., Soborowa przemiana serc, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 154-157.

Majcher Stanisław Kazimierz SJ, Jakże nie dziękować Panu, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 157-160.

Adamska Immakulata Janina OCD, Boże paradoksy, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 160-163.

Chmielewski Marek ks., Niezwykle życzenie prymicyjne, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 163-166.

Briege McKenna OSC, Cierpienie ją uświęciło, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 166-168.

Rząsa Franciszek ks., Być ojcem w kapłaństwie, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 168-170.

X ks., Chrystoterapia, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 171-173.

Kleczka Łukasz SDS, Pan niczego nie robi na siłę, Świadectwa, 3(1999) nr 2, s. 173-176.

Listy [fragmenty listów księży i biskupów, które wpłynęły na ręce Prowincjała księży Marianów, oraz listów nadesłanych do Redakcji „Pastores”], 3(1999) nr 2, s. 175-180.

Kudasiewicz Józef ks., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1998, ss. 480, oprac. as, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 181-182.

Groeschel Benedict J. CFR, O odwadze życia w czystości, tłum. Jerzy Wocial, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 140, oprac. as, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 182.

Boriello Luigi, Giovanna Della Croce, Bruno Secondin, Duchowość chrześcijańska czasów współczesnych, tłum. Maria Pierzchała OSsR, seria: Historia duchowości, t. VI, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 1998, ss. 527, oprac. as, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 183.

Čemus Richard SJ, Spotkać Chrystusa dziś, tłum. Cezary Cyryl Mizia MIC, seria: Orientale Lumen, t. 3, Wydawnictwo Księży Marianów - Mariański Dom Studiów świętych Cyryla i Metodego, Warszawa - Lublin 1998, ss. 60, oprac. kp, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 183-184.

Verlinde Joseph-Marie o., Tajemnica ojcostwa, tłum. Marek Pieńkowski OP, Maria Pieńkowska, Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss. 135, oprac. af, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 184-185.

Augustyn Józef SJ, Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo M, Kraków 1999, ss. 280, oprac. ja, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 185.

Auster Paul, Wynaleźć samotność (portret człowieka niewidzialnego, Księga Pamięci), tłum. Krzysztof Zabłocki, Noir sur Blanc, Szwajcaria, 1996, ss. 165, oprac. mk, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 185-186.

Notitiae Unionis Apostolicae. Pismo Unii Apostolskiej Kleru, oprac. kp, Lektury, 3(1999) nr 2, s. 186.

 
PASTORES 4(1999) nr 3 Sumienie
Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 4(1999) nr 3, s. 5-8.

Grün Anselm OSB, Sumienie, życie, wolność, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 9-17.

Chlewiński Zdzisław ks., Od przystosowania do nawrócenia, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 18-27.

Szostek Andrzej MIC, Sanktuarium spotkania i dialogu, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 28-40.

Jaworski Romuald ks., Seminarium miejscem dojrzewania sumienia, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 41-50.

Augustyn Józef SJ, Kierownictwo duchowe a odnowa duszpasterstwa, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 51-61.

Ryn Zdzisław Jan, Cena człowieczeństwa, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 62-69.

Stinissen Wilfrid OCD, Błogosławieni jesteście, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 70-80.

Owsiany Ewa, Przylgnąć do człowieka, Artykuły, 4(1999) nr 3, s. 81-87.

Twardowski Jan ks., Rachunek sumienia [w: ks. Jan Twardowski, Przed kapłaństwem klękam…, Wydawnictwo Lumen - Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Leszno koło Błonia - Warszawa 1996, s. 82], 4(1999) nr 3, s. 88.

Wiara jak oddychanie. Rozmowa z ks. bp. Piotrem Liberą (rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 4(1999) nr 3, s. 89-97.

Kodeks wartości uniwersalnych. Rozmowa z Hanną Suchocką (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 4(1999) nr 3, s. 98-104.

Wybrałem życie. Rozmowa z ks. Wiesławem Kondratowiczem (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 4(1999) nr 3, s. 105-111.

Jan Paweł II, Matko Jezusa Chrystusa [PDV, 82], 4(1999) nr 3, s. 112.

Knabit Leon OSB, Smak życia, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 113-119.

Naumowicz Józef ks., Strzec swego sumienia, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 120-125.

Wons Krzysztof SDS, Słuchać i miłować, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 126-135.

Bro Bernard OP, Na trzecie tysiąclecie, Nasza modlitwa, 4(1999) nr 3, s. 136-138.

Nagórny Janusz ks., Sakrament pokuty drogą do wewnętrznej harmonii, Nad nauczaniem Kościoła, 4(1999) nr 3, s. 139-149.

Bieliński Paweł, „O Was stale myślę.” Wielkoczwartkowe listy Jana Pawła II, Nad nauczaniem Kościoła, 4(1999) nr 3, s. 150-158.

Safjan Marek, Odwieczny dylemat, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 159-162.

Gronkiewicz-Waltz Hanna, Wewnętrzny barometr, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 162-163.

Nowacki Wojciech ks., Nie polegać na sobie, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 163-166.

Kapera Rudolf, Byłem człowiekiem małej wiary, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 167-168.

Zanussi Krzysztof, Uwagi o sumieniu, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 168-170.

Puziak Marcin, Wyzwalanie odpowiedzialności, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 171-173.

Sołomieniuk Michał, Odnaleźć siebie w spojrzeniu Jezusa, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 173-175.

Zmysłowski Wojciech, Dzielić się sobą, Świadectwa, 4(1999) nr 3, s. 175-178.

Listy, 4(1999) nr 3, s. 179-182.

Pinckaers Servais Theodore OP, Szczęście odnalezione, tłum. Piotr Siejkowski OP, W drodze, Poznań 1998, ss. 180, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 183-184.

Grün Anselm OSB, Krzyż. Symbol odkupionego człowieka, tłum. Magdalena Ruta, WAM, Kraków 1998, ss. 111, oprac. mk, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 184.

Zieja Jan ks., W ubóstwie i w miłości. Wybór kazań, Wydawnictwo Lumen, Leszno koło Błonia 1997, ss. 244; W duchu i w prawdzie. Wybór kazań, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1997, ss. 236, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 184-185.

Jestem bo jesteś.” Z księdzem Janem Twardowskim rozmawia Helena Zaworska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, ss. 152, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 185-186.

Aardweg Gerard Van Den, Homoseksualizm i nadzieja, przeł. Marek Sobieszczański, Biblioteka Frondy, Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda”, Warszawa 1999, ss. 174, oprac. fm, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 186.

Congar Yves OP, Kościół, jaki kocham, tłum. Arkadiusz Ziernicki, Cerf - Kairos - Wydawnictwo M - Znak, Kijów 1997, ss. 118, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 187.

Julianna z Norwich, Objawienia Bożej miłości, tłum. Wanda Szymańska, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 1997, ss. 108, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 187-188.

Społeczeństwo”. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła, oprac. as, Lektury, 4(1999) nr 3, s. 188.

 
PASTORES 5(1999) nr 4 Miłość i celibat
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Z Watykanu, 5(1999) nr 4, s. 5.

Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 5(1999) nr 4, s. 7-10.

Delfieux Pierre-Marie o., Czystość – nadszedł czas, by o niej mówić, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 11-19.

Vanier Jean, Serce podatne na zranienia, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 20-27.

Augustyn Józef SJ, Większa miłość, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 28-35.

Louf André SOCist, Samotność mnicha, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 36-45.

Joyeux Henri i Christine, Celibat konsekrowany a wychowanie do miłości, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 46-57.

Radcliffe Timothy OP, Spojrzeć w oczy własnym pragnieniom, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 58-68.

Daniel-Ange o., Znak dla świata, Artykuły, 5(1999) nr 4, s. 69-77.

Dos Santos Łucja OCD, List do księdza [Fragment listu, jaki s. Łucja, jedyny żyjący świadek objawień fatimskich, napisała 13 kwietnia 1971 do swego krewnego, ks. José Valinho, salezjanina], 5(1999) nr 4, s. 78.

Kochać bez zawłaszczania. Rozmowa z ks. bp. Edwardem Dajczakiem (rozmawia ks. Dariusz Jastrząb), Nasza rozmowa, 5(1999) nr 4, s. 79-89.

Więźniowie skończoności. Rozmowa z ks. kard. Godfriedem Danneelsem (rozmawia Giovanni Ferro), Nasza rozmowa, 5(1999) nr 4, s. 90-95.

Świętować to, czym żyjemy. Rozmowa z ks. kard. Miloslavem Vlkiem (rozmawia ks. Tadeusz Fitych), Nasza rozmowa, 5(1999) nr 4, s. 96-104.

Huk Tadeusz ks., Tracić czas dla Boga, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 105-113.

Naumowicz Józef ks., Bezżenni dla królestwa niebieskiego, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 114-120.

Pindurowie Gabriela i Piotr, Przyjaźnie Jezusa, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 121-127.

Marek Pieńkowski ks., Dziecięctwo, przyjaźń, oblubieńczość, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 128-134.

Bro Bernard OP, Najlepszy z możliwych światów?, Nasza modlitwa, 5(1999) nr 4, s. 135-138.

Rzeszowski Wojciech ks., Celibat – dar i zadanie, Nad nauczaniem Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 139-149.

Jan Paweł II, Zabiegać o przebaczenie, Nad nauczaniem Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 150-156.

Wons Krzysztof SDS, Ksiądz rozmiłowany w Chrystusie, Z życia Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 157-163.

Zimoń Damian ks. abp, Tysiąclecie świętych, Z życia Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 164-165.

Górny Grzegorz, Żywa katecheza, Z życia Kościoła, 5(1999) nr 4, s. 166-170.

Gawryś Cezary, Szczęśliwy Papież, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 171-173.

Tkocz Stanisław ks., „Nie lękajcie się być świętymi”, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 173-176.

Przeciszewski Marcin, Testament dla Kościoła, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 176-178.

Cholewa Mirosław ks., Ikona Ojca, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 179-180.

Gumienny Wiktor MIC, „Licheń – chciałbym to zobaczyć”, Świadectwa, 5(1999) nr 4, s. 180-182.

Cencini Amadeo FdCC, Jak dobrze jest przebywać razem. Życie braterskie w dobie nowej ewangelizacji, tłum. Zenon Ziółkowski, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 304, oprac. as, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 183-184.

Bernardin Joseph kard., Dar pokoju. Refleksje osobiste, tłum. Aneta Nowak, WAM, Kraków 1999, ss. 192, oprac. bł, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 184-185.

Groeschel Benedict J. CFR, Duchowy rozwój. Psychologia a mistyka, tłum. Ewa Czerwińska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 312, oprac. as, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 185.

Zolli Eugenio, Przed Świtem. Naczelny rabin Rzymu: dlaczego zostałem katolikiem, tłum. Jerzy Podgórski, Magda Sobolewska, Biblioteka Frondy, Stowarzyszenie Kulturalne „Fronda” - Księgarnia św. Jacka, Warszawa - Katowice 1999, ss. 240, oprac. aw, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 186.

Dzidek Tadeusz ks., Mistrzowie teologii. Prezentacja – antologia tekstów – dyskusja, współpraca: Ewa Hop OSC, Aleksander Horowski OFMCap, Marek Kita, Piotr Sikora, Wydawnictwo M, Kraków 1998, ss. 750, oprac. aw, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 186-187.

Deselaers Manfred ks., Bóg a zło – w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 1999, ss. 473, oprac. aw, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 187.

Kamiński Marek, Moje bieguny. Dzienniki z wypraw 1990-1998, Ideamedia, Gdańsk 1998, ss. 448, oprac. af, Lektury, 5(1999) nr 4, s. 188.

 
PASTORES 6(2000) nr 1 Jezus Chrystus
Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 6(2000) nr 1, s. 5-8.

Vanhoye Albert SJ, Nowość kapłaństwa Chrystusowego, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 9-22.

Pek Kazimierz MIC, Poznać Boga, aby rozumieć siebie, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 23-34.

Grzywocz Krzysztof ks., Kto Mnie widzi, widzi i Ojca, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 35-45.

Brat Roger, Chrystus – Miłość, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 46-47.

Węcławski Tomasz ks., Jak dzisiaj głosić Zbawiciela?, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 48-61.

Wójtowicz Marek SJ, Radość głoszenia Słowa. Henri de Lubac, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 54-68.

Naumowicz Józef ks., Nieustanna pamięć o Bogu, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 62-68.

Pikus Tadeusz bp, Aleksandra Mienia tęsknoty za Chrystusem, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 69-79.

Owsiany Ewa, Siostra Ewa – wierna Jezusowi, Artykuły, 6(2000) nr 1, s. 80-86.

Radość dla ubogich! Rozmowa z s. Emmanuelle (rozmawia Bertrand Révillion), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 87-93.

Przed wyborem: Bóg albo mamona. Rozmowa z ks. kard. Jean-Marie Lustigerem (rozmawia Philippe Oswald), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 94-97.

Jesteśmy spadkobiercami chrztu Rusi. Rozmowa z ks. abp. Janem Martyniakiem (rozmawia Grzegorz Polak), Nasza rozmowa, 6(2000) nr 1, s. 98-103.

Jan Paweł II, Ku Kościołom Wschodu [w: Jan Paweł II, Orientale lumen, 3,5], 6(2000) nr 1, s. 104.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 105-113.

Krykowski Jerzy ks., Imiona Jezusa, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 114-120.

Pleskaczyński Jacek SJ, Judasz, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 121-128.

Stinissen Wilfrid OCD, Być słowem w Słowie, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 129-132.

Bro Bernard OP, Radość Boskiego ojcostwa, Nasza modlitwa, 6(2000) nr 1, s. 133-137.

Bł. Jerzy Matulewicz-Matulaitis, Modlitwa [w: Bł. Jerzy Matulewicz, Pisma wybrane, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1988, s. 21-22], 6(2000) nr 1, s. 138.

Jacek Salij OP, Najdłuższy rok w ludzkich dziejach, Nad nauczaniem Kościoła, 6(2000) nr 1, s. 139-150.

Dziadosz Henryk SJ, Neokatechumenat drogą wiary, Z życia Kościoła, 6(2000) nr 1, s. 151-158.

Trela Józef ks., Oddać Mu wszystko, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 159-161.

Słup Lucyna, Moje życie należy do Niego, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 161-163.

Kociołek Piotr, Cichy i pokorny, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 164-166.

Zdybicka Zofia Józefa USJK, Serce Jezusa konającego, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 166-168.

Pindel Roman ks., Odkrywać nowe oblicze Jezusa, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 168-171.

Grzybowski Wacław, Dar wyzwolenia, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 171-173.

Giemza Bogdan SDS, Na ramionach Pasterza, Świadectwa, 6(2000) nr 1, s. 173-176.

Evdokimov Paul, Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. Maria Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów, seria: Bogosłowije, Warszawa 1999, ss. 296, oprac. aw, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 177-178.

Le Guillou Marie-Joseph, Od zgorszenia złem do spotkania Boga, tłum. ks. Jacek Stępczak, W drodze, Poznań 1999, ss. 192, oprac. kp, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 178-179.

Bielawski Krzysztof (red.), Modlitwa Pańska. Komentarze łacińskich Ojców Kościoła, IV-V w., Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1995, ss. 174, oprac. aw, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 179.

Urs von Balthasar Hans, Różaniec. Zbawienie świata w modlitwie maryjnej, tłum. Jan Koźbiał, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1998, ss. 80, oprac. aw, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 180.

Augustyn Józef SJ, Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, WAM, Kraków 1999, ss. 424, oprac. aa, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 180-181.

Dyrek Krzysztof SJ, Formacja ludzka do kapłaństwa, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 1999, ss. 248, oprac. aa, Lektury, 6(2000) nr 1, s. 181-182.

Zanussi Krzysztof, Kościół potrzebuje sztuki, Film, 6(2000) nr 1, s. 183-186.

 
PASTORES 7(2000) nr 2 Słudzy przebaczenia
Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 7(2000) nr 2, s. 5-8.

Danneels Godfried kard., Przebaczenie stwarza na nowo, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 9-15.

Kudasiewicz Józef ks., Jezus wzorem i nauczycielem przebaczenia, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 16-26.

Szlaga Jan Bernard bp, Tajemnica grzechu i łaski, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 27-34.

Wons Krzysztof SDS, Świadek Ojca miłosierdzia, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 35-44.

Zatorski Włodzimierz OSB, Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 45-52.

Grygiel Ludmiła, Spowiednik świętej, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 53-61.

Augustyn Józef SJ, Kontemplacja osoby Chrystusa, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 62-71.

Jastrząb Dariusz ks., Chrystus wobec ateizmu u Fiodora Dostojewskiego, Artykuły, 7(2000) nr 2, s. 72-81.

Jan Paweł II, Zawierzenie Trójcy Świętej [w: Jan Paweł II, Slavorum apostoli, 31], 7(2000) nr 2, s. 82.

Krzywda i przebaczenie. Rozmowa z ks. bp. Ignacym Jeżem (rozmawia ks. Zdzisław Kroplewski), Nasza rozmowa, 7(2000) nr 2, s. 83-91.

Przebaczenie i uczucia. Rozmowa z Jeanem Monbourquette OMI (rozmawia Luc Adrian), Nasza rozmowa, 7(2000) nr 2, s. 92-96.

Kochamy, wciąż się raniąc. Rozmowa z Paulette Boudet (rozmawia Luc Adrian), Nasza rozmowa, 7(2000) nr 2, s. 97-100.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera (2), Nasza modlitwa, 7(2000) nr 2, s. 101-108.

Naumowicz Józef ks., Docenić przebaczenie, Nasza modlitwa, 7(2000) nr 2, s. 109-114.

Adamska Janina Immakulata OCD, Ocalić to, co zginęło, Nasza modlitwa, 7(2000) nr 2, s. 115-122

Cholewa Mirosław ks., Sakrament formacji sumień, Nad nauczaniem Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 123-130.

Joyeux Henri i Christine, Homoseksualizm w nauczaniu Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 131-142.

Życiński Józef abp, Syndrom prowincji a kultura solidarności, Z życia Kościoła, 7(2000) nr 2, s. 143-153.

Kościół znakiem przebaczenia [w: KKK, 1442-1443], 7(2000) nr 2, s. 154.

Kwiecień Piotr CM, Nie da się oszukać Ducha Świętego, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 155-157.

Siostra zakonna, Kiedy zdawało się, że więcej już nie udźwignę, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 157-160.

Zakonnik, Sakrament nie jest moją własnością, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 160-163.

Ks. Józef, Spowiedź jest jak modlitwa, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 163-166.

Bozowski Bronisław ks. Wypowiedzieć się do końca, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 166-169.

Ks. Mateusz, Niebo na ziemi grzeszników, Świadectwa, 7(2000) nr 2, s. 170-172.

Listy, 7(2000) nr 2, s. 173-174.

Accattoli Luigi, Kiedy Papież prosi o przebaczenie. Wszystkie „mea culpa” Jana Pawła II, tłum. Anna Dudzińska-Facca, SIW Znak, Kraków 1999, oprac. aw, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 175-176.

Mickiewicz Franciszek SAC, Warzecha Julian SAC (red.), Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem (Iz 64,7). Biblia o Bogu Ojcu, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1999, ss. 260, oprac. kp, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 176.

Ledwoń Ireneusz OFM, Pek Kazimierz MIC (red.), Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst-komentarze-studia, wprowadzenie Georges Cottier OP, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 160, oprac. kp, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 177-178.

Forte Bruno, Maryja, ikona Tajemnicy. Zarys mariologii symboliczno-narracyjnej, tłum. Bogusław Widła, seria: Theotokos, 8, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 263, oprac. as, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 118-179.

Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, Chcę widzieć Boga, tłum. Walerian Ryszka OCD, wyd. II, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1998, ss. 688, oprac. bł, Lektury, 7(2000) nr 2, s. 179.

Delumeau Jean, Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach, tłum. Agnieszka Kuryś, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998, ss. 610, oprac. kp. Lektury, 7(2000) nr 2, s. 180.

Czachowska Agnieszka, Wzór utracony, wzór odzyskany (Pan Tadeusz, reż. Andrzej Wajda, 1999), Film, 7(2000) nr 2, s. 181-184.

Wojciechowski Piotr, Miłość zabija, miłość daje życie (Wyśnione życie aniołów, reż. Erick Zonca, 1999), Film, 7(2000) nr 2, s. 184-186.

 
PASTORES 8(2000) nr 3 Radość i świętowanie
Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 8(2000) nr 3, s. 5-8.

Jan Paweł II, Radość Wieczernika, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 9-14.

Sion Victor OCD, Czy mamy prawo być smutni?, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 15-20.

Delfieux Pierre-Marie o., Czym jest radość, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 21-27.

Pindel Roman ks., Rodowód Jubileuszu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 29-36.

Nadolski Bogusław TChr, Człowiek – istota świętująca, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 37-44.

Świderkówna Anna, Królestwo Boże w nas, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 45-50.

Forycki Roman SAC, Prawda o Ojcu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 51-59.

Owsiany Ewa, Apostołka uśmiechu, Artykuły, 8(2000) nr 3, s. 60-66.

Pan Bóg ćwiczy mnie w pokorze. Rozmowa z ks. bp. Antonim Długoszem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 67-75.

Kościół lokalny. Rozmowa z ks. abp. Damianem Zimoniem (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 76-84.

W bliskości z ludźmi. Rozmowa z ks. Jacquesem Gueddim (rozmawia Mariusz Janiszewski MIC), Nasza rozmowa, 8(2000) nr 3, s. 85-93.

Modlitwa o nawrócenie [z modlitwy wiernych w Dniu Przebaczenia, Bazylika św. Piotra, 12 marca 2000], 8(2000) nr 3, s. 94.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera (3), Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 95-102.

Śmigielski Adam bp, Abyś się nawrócił, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 103-104.

Januszewski Jarosław, Świętować z radością, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 105-110.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica słuchająca i rozważająca, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 111-119.

Budzik Stanisław ks., Nasza radość, Nasza modlitwa, 8(2000) nr 3, s. 120-122.

Wojciech Rzeszowski ks., Jubileuszowy dar radości, Nad nauczaniem Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 123-132.

Szostek Andrzej MIC, Europa, jakiej jeszcze nie ma, Nad nauczaniem Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 133-142.

Romaniuk Kazimierz bp, Trudne czy łatwe kapłaństwo?, Z życia Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 143-148.

Baresta Luc, Kościelna dojrzałość nowych wspólnot, Z życia Kościoła, 8(2000) nr 3, s. 149-152.

Vilnet Jean bp, Czy być biskupem to ciężka praca?, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 153-155.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Nieobliczalność Bożego Ducha, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 156-158.

Rucki Adam ks., Drogi kamień musi być szlifowany, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 159-162.

Janocha Michał ks., Szczęście małe, szczęście wielkie, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 162-164.

Madej Andrzej OMI, Odsłaniać zwycięstwo Chrystusa, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 164-168.

Stopka Artur ks., Zawód, jak żaden inny, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 168-171.

Diakon Adam, Taki jest nasz Bóg, Świadectwa, 8(2000) nr 3, s. 171-172.

Listy, 8(2000) nr 3, s. 173-174.

Edyta Stein/św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD, Kobieta. Jej zadanie według natury i łaski, tłum. s. Janina Immakulata Adamska OCD, wyd. II, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin-Tczew 1999, ss. 252, oprac. ea, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 175-176.

Grün Anselm, Wypłynąć na głębię. Biblijne obrazy uzdrawiającego duszpasterstwa, seria: Formacja kapłańska i zakonna, tłum. Bogusław Widła, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 96, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 176-177.

Kawecki Witold CSsR, W stronę trzeciego tysiąclecia. Kościół wobec przemian społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo „Homo Dei”, Kraków 1999, ss. 276, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 177-178.

Pek Kazimierz (red.), Ikona liturgiczna. Ewangelizacyjne przesłanie ikonografii maryjnej, seria: Theotokos, 9, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 192, oprac. as, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 178-179.

Augustyn Józef SJ, Prowadzeni przez Boga. Praktyka kierownictwa duchowego, wyd. III rozszerzone, WAM, Kraków 1999, ss. 240, oprac. af, Lektury, 8(2000) nr 3, s. 179-180.

Bieliński Paweł, Przemknął anioł (Prosta historia, reż. David Lynch, 1999), Film, 8(2000) nr 3, s. 181-183.

Czachowska Agnieszka, Wolność prawdziwa (Dług, reż. Krzysztof Krauze, 1999), Film, 8(2000) nr 3, s. 184-186.

 
Pastores 9(2000) nr 4 Nadzieje ludzkości – nadzieje Kościoła
Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 9(2000) nr 4, s. 5-8.

Libera Piotr bp, Wezwani do dialogu, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 9-14.

Grün Anselm OSB, Medytacja słowa Bożego drogą do nadziei, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 15-22.

Wnuk-Lipiński Edmund, Nadzieje i oczekiwania społeczne, Artykuły, 9(2000) nr 4, 23-28.

Pleskaczyński Jacek SJ, Znaki ufności, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 29-34.

Vanier Jean, Lęk i szansa na nowe życie, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 35-45.

Tronina Antoni ks., Będę się za was modlił, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 46-53.

Piasecki Marek, Odwaga życia, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 54-59.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Muszę się Bogu ofiarować cały, Artykuły, 9(2000) nr 4, s. 60-66.

Ksiądz też uczy się cierpieć. Rozmowa z Jerzym Zakrzewskim SJ (rozmawiają Milena Kindziuk i ks. Józef Naumowicz), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 67-74.

Cuda łaski. Rozmowa z Raniero Cantalamessą OFMCap (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Wojciech Nowacki), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 75-84.

Świeccy w formacji. Rozmowa z Elżbietą Sujak (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 9(2000) nr 4, s. 85-90.

Twardowski Jan ks., Medytacje młodego prezbitera (4), Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 91-94.

Naumowicz Józef ks., Gdzie jest nasza ufność?, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 95-100.

Kiernikowski Zbigniew ks., Droga do Emaus, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 101-108.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica modląca się, Nasza modlitwa, 9(2000) nr 4, s. 109-116.

Klahs Cyprian OP, Przewodnik wspólnoty, Nad nauczaniem Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 117-124.

Episkopat Belgii, Małżeństwo dziś, Nad nauczaniem Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 125-132.

Grocholewski Zenon abp, Sprawa nas wszystkich, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 133-137.

Żelazek Marian SVD, Ewangelizujemy w imieniu Kościoła, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 138-146.

Daniel-Ange o., Wiek nieulękłych męczenników, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 147-148.

Nicolo Gabriele, Wierni Chrystusowi i Ewangelii, Z życia Kościoła, 9(2000) nr 4, s. 149-153.

Glemp Józef kard., Niech Bóg wybaczy [z Wprowadzenia pokutnego do Mszy świętej. Plac Teatralny w Warszawie, 20 maja 2000], 9(2000) nr 4, s. 154.

Ks. Tomasz, Cierpliwie czekać, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 155-158.

Antoni André, Pochwyceni przez łaskę, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 158-160.

Zygadło Mariusz CM, Misje i wspólnota, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 160-164.

Wojciechowski Damian SJ, Żadne śluby nie pomogą, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 164-167.

Grzybowski Jerzy, Nie potrzebują lekarza zdrowi, Świadectwa, 9(2000) nr 4, s. 167-171.

Jan Paweł II, Do Kościoła w Polsce [z homilii wygłoszonej do Polaków. Rzym, 6 lipca 2000], 9(2000) nr 4, s. 172.

Špidlík Tomáš, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. Janina Dembska, seria: Bogosłowije, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 532, oprac. jn, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 173-174.

Messori Vittorio, Przemyśleć historię. Katolicka interpretacja ludzkiego losu, tłum. Janina Dembska, t. I, ss. 557, t. II, ss. 663, Wydawnictwo M, Kraków 1998-1999, oprac. as, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 174-175.

Tugwell Simon OP, Osiem błogosławieństw. Rozważania nad Tradycją chrześcijańską, tłum. Wojciech Unolt, W drodze, Poznań 1999, ss. 176, oprac. al, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 175-176.

Bardski Krzysztof (oprac.), Abraham – tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22,1-14, seria: Ojcowie Żywi, 16, WAM, Kraków 1999, ss. 392, oprac. kp, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 176-177.

Bł. Jordan z Saksonii, Najdroższej Dianie… Listy do błogosławionej Diany Andalò. Apoftegmaty, tłum. Paweł Krupa OP, W drodze, Poznań 1998, ss. 187, oprac. aw, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 177-178.

Matulewicz Elżbieta (wybór i oprac.), Modlitwy błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 143, oprac. kp, Lektury, 9(2000) nr 4, s. 178.

Aresté José María, Kino między niebem i piekłem, Film, 9(2000) nr 4, s. 179-186.

 
Pastores 10(2001) nr 1 Ksiądz a pieniądze
Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 10(2001) nr 1, s. 5-8.

Śliwa Janusz SJ, Jakiego księdza potrzebujemy, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 9-15.

Chlewiński Zdzisław ks., Ubóstwo – świadectwem, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 16-25.

Radcliffe Timothy OP, Hojność łaskawego Boga, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 26-31.

Mądel Krzysztof SJ, Etyka obywatelska, duchowość i podatki, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 32-43.

Rozkrut Andrzej, Jak korzystać z internetu?, Artykuły, 10(2001) nr 1, s. 44-48.

Ksiądz a pieniądze. Rozmowa panelowa (Hanna Gronkiewicz-Waltz, ks. Jan Sikorski, Józef Augustyn SJ, Kazimierz Pek MIC, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 10(2001) nr 1, s. 49-62.

Wspólnota entuzjastów Boga. Rozmowa z Alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 10(2001) nr 1, s. 64-73.

Jeśli jest zaufanie. Rozmowa z ks. abp. Ignacym Tokarczukiem (rozmawia Jacek Pleskaczyński SJ), Nasza rozmowa, 10(2001) nr 1, s. 74-84.

Augustyn Józef SJ, Nie gromadźcie skarbów na ziemi, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 85-92.

Naumowicz Józef ks., Który człowiek bogaty może być zbawiony?, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 93-99.

Wons Krzysztof SDS, Bóg, ja i mamona, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 100-107.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica prosząca, Nasza modlitwa, 10(2001) nr 1, s. 108-119.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Szczęście człowieka [w: Bł. S. W. Frelichowski, Pamiętnik. Zapiski kleryka, Biblioteka „Pastores”, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, s. 51], 10(2001) nr 1, s. 120.

Jaworski Romuald ks., Nowe czasy – nowa formacja, Nad nauczaniem Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 121-130.

Episkopat Belgii, Wzrastać przez kryzysy, Nad nauczaniem Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 131-140.

Kracik Jan ks., Papież, który przeprasza, Z życia Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 141-148.

Wons Krzysztof SDS, Szkoła wychowawców, Z życia Kościoła, 10(2001) nr 1, s. 149-154.

Białogłowski Edward bp, Rozdać wszystko, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 155-158.

Ochojska Janina, Pomagając innym, pomagamy sobie, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 158-160.

Kusy Ryszard MIC, Każdego dnia mogę zginąć, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 161-162.

Tian Jean ks., Być księdzem w Chinach, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 162-165.

Birecki Józef SJ, Bóg większy od moich oczekiwań, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 165-167.

Kowalski Stanisław ks., Szansa na nowe życie, Świadectwa, 10(2001) nr 1, s. 167-170.

Listy, 10(2001) nr 1, s. 171-172.

Lustiger Jean-Marie, Bądźcie godni swego człowieczeństwa, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 1998, ss. 153, oprac. as, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 173-174.

Martini Carlo Maria, Głosić Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Łukasza, tłum. Seweryn Wąsik SJ, Fabian Błaszkiewicz SJ, seria: Duc in altum – Wypłyń na głębię, 18, WAM, Kraków 1999, ss. 240, oprac. af, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 174-175.

Zuchniewicz Paweł, Świadkowie XX wieku, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 212, oprac. as, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 175-176.

Sesboüé Bernard, Wierzę. Wezwanie do wiary katolickiej dla kobiet i mężczyzn XXI wieku, tłum. Maria Żurowska, Wydawnictwo Księży Marianów - Księgarnia św. Wojciecha, Warszawa - Poznań, 2000, ss. 423, oprac. aw, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 176-177.

Ciccola Giovanni OFMConv, Poradnik spowiednika. Cenzury, nieregularności i przeszkody w Kodeksie Prawa Kanoniczego, tłum. Bruno A. Gancarz OFMConv, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2000, ss. 62, oprac. mch, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 177-178.

Węcławski Tomasz ks., Wielkie kryzysy tradycji chrześcijańskiej , Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1999, ss. 118, oprac. mch, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 178-179.

Pawlak Ireneusz ks., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2000, ss. 467, oprac. id, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 1179-180.

Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, oprac. xx, Lektury, 10(2001) nr 1, s. 180.

Wojciechowski Piotr, Sto minut z tysiąclecia (Prymas. Trzy lata z tysiąca, reż. Teresa Kotlarczyk, 2000), Film, 10(2001) nr 1, s. 181-184.

Bieliński Paweł, Zobaczyć niewidzialne (Trzeci cud, reż. Agnieszka Holland, 1999), Film, 10(2001) nr 1, s. 184-186.

 
Pastores 11(2001) nr 2 Wolność i posłuszeństwo
Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 11(2001) nr 2, s. 5-8.

Giertych Wojciech OP, Uwalnianie wolności, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 9-19.

Vanhoye Albert SJ, Lęk Jezusa, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 20-26.

Palmés Carlos SJ, Służba przełożeńska, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 27-38.

Kroplewski Zdzisław ks., Wolność w wychowaniu seminaryjnym, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 39-47.

Giallanza Joel CSC, Gdy fundamentalista szuka pomocy duchowej, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 48-58.

Bokwa Ignacy ks., Karl Rahner – teolog wobec współczesnego świata, Artykuły, 11(2001) nr 2, s. 59-66.

Szpital to nie taśma produkcyjna. Rozmowa z Jackiem Pleskaczyńskim SJ (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 11(2001) nr 2, s. 67-77.

Spostrzec krzywe uczesanie duszy. Rozmowa z Alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 11(2001) nr 2, s. 78-88.

Teorie ekonomiczne nie mogą być naszym bogiem. Rozmowa z Hanną Gronkiewicz-Waltz (rozmawia ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 11(2001) nr 2, s. 89-96.

Augustyn Józef SJ, Nie stawiajcie oporu złemu, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 97-103.

Janocha Michał ks., Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 106-112.

Garcia Jaime OSA, W tobie mam upodobanie, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 113-117.

Szymik Jerzy ks., Modlitwa i poezja, Nasza modlitwa, 11(2001) nr 2, s. 118-127.

Delfieux Pierre-Marie o., Będziesz miał oczy widzące [w: o. Pierre-Marie Delfieux, Źródło na pustyni miast, tłum. Kinga Strzelecka OSU, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1990, s. 101], 11(2001) nr 2, s. 128.

Ladaria Luis F. SJ, Dwie ręce Ojca, Nad nauczaniem Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 129-137.

Jan Paweł II, Proś za nami Twego Syna [z Aktu zawierzenia. Jubileusz Biskupów, Rzym, 8 października 2000], 11(2001) nr 2, s. 138.

Węcławski Tomasz ks., Bohemia, Italia, Borussia, Z życia Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 139-148.

Kasper Walter kard., O współpracy człowieka z Bogiem, Z życia Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 149-156.

Grimaux Thomas, Męczennicy roku 2000, Z życia Kościoła, 11(2001) nr 2, s. 157-158.

Bafeltowski Andrzej SAC, Aby byli jedno, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 159-163.

Góra Mirosława s., Nikt nie traktował mnie ulgowo, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 164-167.

Piotr, Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 167-170.

Ks. Stanisław, Odkrywanie ukrytego dobra, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 171-172.

Lekan Janusz ks., Zwyczajność nadzwyczajna, Świadectwa, 11(2001) nr 2, s. 172-174.

Kudasiewicz Józef ks., Modlitwa Biblią. Wprowadzenie w lectio divina, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000, ss. 72, oprac. as, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 175-176.

Zundel Maurice, Z Bogiem zawsze i wszędzie, Wydawnictwo Księży Marianów - Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Warszawa - Ząbki 2000, ss. 160, oprac. as, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 176.

Congar Yves OP, O Kościół służebny i ubogi, tłum. Agnieszka Kuryś, Cerf - Kairos - Znak, Kraków 2000, ss. 156, oprac. ak, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 177-178.

Szczerba Dorota, Wielka cisza. Tajemnica adoracji, Wydawnictwo M, Kraków 2000, ss. 221, oprac. bb, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 178-179.

De La Potterie Ignace SJ, Maryja w tajemnicy przymierza, tłum. ks. Antoni Tronina, seria: Theotokos, 10, Wydawnictwo Księży Marianów - Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Warszawa - Częstochowa 2000, ss. 284, oprac. kp, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 179-180.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv (red.), Zbawienie w Roku Jubileuszowym. Nauka na temat usprawiedliwienia w dialogu katolicko-luterańskim. Dokumenty i opracowania, Wydawnictwo Naukowe PAT - Wydawnictwo Michalineum, Kraków - Marki 2000, ss. 223, oprac. kp, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 180-181.

Wątroba Jan ks., Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994), Biblioteka „Niedzieli” 70, Częstochowa 1999, ss. 320, oprac. as, Lektury, 11(2001) nr 2, s. 181-182.

Bieliński Paweł, Uśmiech Selmy (Tańcząc w ciemnościach, reż. Lars von Trier, 1999), Film, 11(2001) nr 2, s. 183-185.

 
Pastores 12(2001) nr 3 Miłość i wspólnota
Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 12(2001) nr 3, s. 5-8.

Wyszyński Stefan kard., Nie istnieją małe sprawy dla wielkiej miłości, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 9-11.

Czaja Andrzej ks., Kościół jako communio, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 12-29.

Corti Renato bp, Pięć znaków kapłańskiego braterstwa, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 22-29.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Dialog, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 30-36.

Cholewa Mirosław ks., Dekalog wychowawcy, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 37-42.

Hebert Geneviève, Uczyć się mówienia prawdy, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 43-48.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Tajemnica Przemienienia, Artykuły, 12(2001) nr 3, s. 49-62.

Słuchać Jezusa, słuchać ubogich. Rozmowa z Jeanem Vanier (rozmawia ks. Tadeusz Huk), Nasza rozmowa, 12(2001) nr 3, s. 63-74.

Kapłańskie kryzysy. Rozmowa z Willim Lambertem SJ (rozmawiają Józef Augustyn SJ i Stanisław Łucarz SJ), Nasza rozmowa, 12(2001) nr 3, s. 75-84.

Augustyn Józef SJ, Nie martwcie się o swoje życie, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 85-93.

Naumowicz Józef ks., Jak tworzyć więzi z ludźmi?, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 94-102.

Kiernikowski Zbigniew ks., Przestrzeń wzrostu, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 103-109.

Hubaut Michel OFM, Naśladujmy Boga, Nasza modlitwa, 12(2001) nr 3, s. 110-112.

Foltańska Anna, Życie braterskie we wspólnocie, Nad nauczaniem Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 113-123.

Sługa Boży o. Stanisław Papczyński, Z miłości do Boga [w: O. S. Papczyński, Reguła życia, Lublin - Warszawa 1996, s. 13], 12(2001) nr 3, s. 124.

Stopka Artur ks., Świadkowie, którzy służą, Z życia Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 125-129.

Ozorowski Edward bp, Odwieczny problem wolności, Z życia Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 130-136.

Szymik Jerzy ks., Ty nas nie potrzebujesz, Z życia Kościoła, 12(2001) nr 3, s. 137-140.

Augustyn Józef SJ, Małe myślątka i duże myśli, Pytania i odpowiedzi, 12(2001) nr 3, s. 141-148.

Maurin Moris br., Świadkowie Boga pośród ludzi, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 149-154.

Rosiek Halina s., Potrzebujemy siebie razem, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 154-157.

Pilśniak Mirosław OP, Oparcie we wspólnocie, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 157-160.

Mirowski Krzysztof, Gdyby nie On, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 160-162.

Bergerault Marie-France, Od śmierci ku zmartwychwstaniu, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 163-165.

Hajduk Tadeusz SJ, Powiedz ludziom, że kocham ich, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 165-168.

Haręzga Stanisław ks., Karmić się Słowem, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 168-170.

Gilbert Guy ks., Najpiękniejsze kazanie, Świadectwa, 12(2001) nr 3, s. 170-171.

Camara Helder Dom, Naucz mnie cierpliwości, Panie, Boże mój [w: „Tygodnik Powszechny” z 2 lipca 2000, s. 5], 12(2001) nr 3, s. 172.

Listy, 12(2001) nr 3, s. 173-174.

Rostworowski Piotr OSB, W szkole modlitwy, seria: Z tradycji mniszej, 23, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2000, ss. 139, oprac. af, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 175-176.

Św. Jan Maria Vianney, Kazania, tłum. ks. Jakub Górka, seria: Biblioteka Mistrzów Kaznodziejstwa, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 1999, ss. 360, oprac. al, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 176-177.

Frattallone Raimondo SDB, Kierownictwo duchowe dziś, tłum. Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Małgorzata Sternal, seria: Formacja kapłańska i zakonna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 424, oprac. iw, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 177-179.

Hillesum Etty, Przerwane życie. Pamiętnik 1941-1943, tłum. Iwona Piotrowska, WAM, Kraków 2000, ss. 249, oprac. aa, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 179-180.

Chmielewski Marek ks., 101 pytań o życie duchowe, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 1999, ss. 160, oprac. al, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 180.

Philippe Marie-Dominique OP, Iść za Barankiem dokądkolwiek idzie, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 336, oprac. ak, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 181-182.

Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2000, ss. 808, oprac. af, Lektury, 12(2001) nr 3, s. 182.

Farin Michel SJ, „Przestań grać!”, Film, 12(2001) nr 3, s. 183-186.

 
Pastores 13(2001) nr 4 Miłosierdzie
Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 13(2001) nr 4, s. 5-8.

Vanhoye Albert SJ, Miłosierdzie w Biblii, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 9-17.

Grygiel Ludmiła, Polskie arcydzieło mistyczne, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 18-30.

Ciereszko Henryk ks., Ksiądz Sopoćko o miłosierdziu Bożym, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 31-39.

Stinissen Wilfrid OCD, Pierworodne błogosławieństwo, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 40-49.

Owsiany Ewa, Oswojeni z cierpieniem, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 50-55.

Machoń Henryk SJ, Świadomie przeżywane powołanie, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 56-62.

Paciuszkiewicz Mirosław SJ, Jak św. Stanisław Kostka szedł za głosem powołania?, Artykuły, 13(2001) nr 4, s. 63-70.

Drogi dojrzewania. Rozmowa z ks. Arturem Matuszkiem, ks. Antonínem Forbelským, ks. Zdenkiem Wasserbauerem i z ks. Michaelem Slavíkiem (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 13(2001) nr 4, s. 71-89.

Starość: od daru do zawierzenia. Rozmowa z siostrą Mikaël (rozmawia Maryvonne Gasse), Nasza rozmowa, 13(2001) nr 4, s. 90-94.

Augustyn Józef SJ, Nie sądźcie, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 95-103.

Vanier Jean, Pascha z Chrystusem, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 104-111.

Grzywocz Krzysztof ks., Godzina się zniża, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 112-115.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica trwająca na modlitwie, Nasza modlitwa, 13(2001) nr 4, s. 116-125.

Herbert Zbigniew, Prośba [w: Zbigniew Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 86], 13(2001) nr 4, s. 126.

Cholewa Mirosław ks., Modlitwa o uzdrowienie, Nad nauczaniem Kościoła, 13(2001) nr 4, s. 127-132.

Królak Tomasz, Ciemna przeszłość i pragnienie źródła, Z życia Kościoła, 13(2001) nr 4, s. 133-141.

Herbert Zbigniew, Portret końca wieku [w: Zbigniew Herbert, Epilog burzy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998, s. 73], 13(2001) nr 4, s. 142.

Augustyn Józef SJ, Modlitwy idą i wracają, Pytania i odpowiedzi, 13(2001) nr 4, s. 143-147.

Camara Helder Dom, Święte słowo [w: „Tygodnik Powszechny” z 2 lipca 2000, s. 5], 13(2001) nr 4, s. 148.

Fatka Jan OCD, Tajna konsekracja, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 149-153.

Oczkowicz Małgorzata SDS, Bóg bezsilny, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 153-157.

Purol Piotr SDB, Jeśli Pan domu nie zbuduje, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 157-160.

Kudlak Grzegorz ks., Świadkowie miłosierdzia, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 160-162.

Zakonnik, Służyć Bogu i ludziom, to za mało, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 162-165.

Zakonnik, Nie podcinać sobie skrzydeł przy starcie, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 165-168.

Czeluśniak Leszek MIC, Chrystus bardzo nas potrzebuje, Świadectwa, 13(2001) nr 4, s. 169-171.

Herbert Zbigniew, Do rzeki [w: Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997, s. 16], 13(2001) nr 4, s. 172.

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Urszula M. Mazurczak (red.), Obraz Boga Ojca w kulturze, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, ss. 436, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 173-174.

Kożuch Mieczysław SJ, Chrześcijańska formacja indywidualna. Kolokwia wzrostu, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2001, ss. 352, oprac. sm, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 174-175.

Bukowicz Jan MIC, Świadkowie wiary. Marianie prześladowani przez hitleryzm i komunizm, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 340, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 175-176.

Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie Kairos - WAM, Kraków 2001, ss. 536, oprac. kp, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 176-177.

Leclerc Éloi, Nad Asyżem wstaje słońce, tłum. Aleksandra Frej, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000, ss. 96, oprac. af, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 177-178.

Kubiak Zygmunt, Uśmiech kore, Biblioteka „Więzi”, 126, Warszawa 2000, ss. 276, oprac. jn, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 178-179.

Mrozowski Przemysław (red.), Przeraźliwe echo trąby żałosnej do wieczności wzywającej. Śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie ARX REGIA, Warszawa 2000, s. 272, oprac. as, Lektury, 13(2001) nr 4, s. 179-180.

Pierzchała Aneta, Szum nieskończoności (Wiarołomni, reż. Liv Ullmann, 2000), Film, 13(2001) nr 4, s. 181-184.

Bieliński Paweł, Przypowieść o odpowiedzialności (Wdowa św. Piotra, reż. Patrice Leconte, 1999), Film, 13(2001) nr 4, s. 185-186.

 
Pastores 14(2002) nr 1 Ksiądz i kobieta
Augustyn Józef SJ, Od Redakcji, 14(2002) nr 1, s. 5-8.

Chrostowski Waldemar ks., Rzeczywistość i symbolika kobiety w Biblii, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 9-21.

Petry Mroczkowska Joanna, Mocna słaba płeć, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 22-31.

Grzywocz Krzysztof ks., Reguły przyjaźni, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 32-38.

Kożuch Mieczysław SJ, Brak kobiety a celibat, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 39-47.

Ambrosio Gianni ks., Społeczeństwo bez ojców?, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 48-60.

Adrian Luc, Marta Robin – ofiara złożona na Równinie, Artykuły, 14(2002) nr 1, s. 61-66.

Ksiądz i kobieta. Rozmowa panelowa (Teresa Król, Agata Rusak, Józef Augustyn SJ, ks. Mirosław Cholewa, prowadzi Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 14(2002) nr 1, s. 67-84.

Miłość jest zapisana w DNA osoby ludzkiej. Rozmowa z Chiarą Lubich (rozmawia Guillaume Goubert i François Vayne), Nasza rozmowa, 14(2002) nr 1, s. 85-89.

Ewangelizować można zawsze i wszędzie. Rozmowa z ks. bp. Jerzym Mazurem SVD (rozmawia Andrzej Sujka), Nasza rozmowa, 14(2002) nr 1, s. 90-100.

Józef Augustyn SJ, Wchodźcie przez ciasną bramę, Nasza modlitwa, 14(2002) nr 1, s. 101-107.

Adamska Janina Immakulata OCD, Jezus i kobiety, Nasza modlitwa, 14(2002) nr 1, s. 108-116.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica rodząca, Nasza modlitwa, 14(2002) nr 1, s. 117-126.

Rzeszowski Wojciech ks., A było z Nim Dwunastu i wiele kobiet, Nad nauczaniem Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 127-134.

Wyżsi przełożeni zakonów męskich w Polsce, Darmo dawajcie, Nad nauczaniem Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 135-136.

Polak Grzegorz, Pielgrzymki ekumenicznej nadziei, Z życia Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 137-146.

Wons Krzysztof SDS, Siostry zakonne i formacja, Z życia Kościoła, 14(2002) nr 1, s. 147-156.

Cholewa Mirosław ks., Patrzeć w jednym kierunku, Pytania i odpowiedzi, 14(2002) nr 1, s. 157-160.

Siostra zakonna, Spotkanie z odmiennością, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 161-163.

Ksiądz, Bylebym się nie zakochał, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 163-165.

Guillet Marie s., Trudności wiele mnie nauczyły, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 165-171.

Hanna, Jesteśmy do siebie podobni, Świadectwa, 14(2002) nr 1, s. 171-174.

Wyszyński Stefan kard., Godność kobiety, IW PAX, Warszawa 2001, ss. 192, oprac. af, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 175-176.

Czerwik Stanisław ks., Kudasiewicz Józef ks., Witczyk Henryk ks., Święte Triduum Paschalne. Komentarze biblijno-liturgiczne i medytacje, Biblioteka „Współczesnej Ambony”, 1, Kielce 2001, ss. 373, oprac. kp, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 176-177.

Louf André, Cysterska droga, tłum. Marcin Sabiniewicz, Biblioteka Duchowości Cysterskiej 1, Wydawnictwo św. Bernarda, Skoczów 2000, ss. 199, oprac. jn, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 177-178.

Augustyn Józef SJ, Ojcze nasz. Rozważania rekolekcyjne oparte na Fundamencie „Ćwiczeń duchownych” św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 306, oprac. af, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 178-179.

Goutierre Marie-Dominique, Człowiek w obliczu własnej śmierci. Absurd czy zbawienie?, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2001, ss. 196, oprac. ak, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 179-180.

Stinissen Wilfrid OCD, Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi, tłum. Justyna Iwaszkiewicz, W drodze, Poznań 2000, ss. 261, oprac. af, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 180-181.

Groeschel Benedict J. CFR, Najważniejsze pytanie życia: Czy będę zbawiony?, tłum. Ewa Czerwińska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 276, oprac. iw, Lektury, 14(2002) nr 1, s. 181-182.

Wojciechowski Piotr, Ekran objawia niewidzialne, Film, 14(2002) nr 1, s. 183-186.

 
Pastores 15(2002) nr 2 Kościół ubogich
Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 15(2002) nr 2, s. 5-6.

Pulcyn Tadeusz, Czekanie na człowieka, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 7-13.

Kracik Jan ks., Miejsce ubogich w dziejach Kościoła, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 14-22.

Giertych Wojciech OP, Żebrać czy pracować?, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 23-31.

Pindel Roman ks., Ubogi Jezus, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 32-38.

Bernardin Joseph kard., Fałszywe oskarżenie, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 39-49.

Pawlukiewicz Piotr ks., Dlaczego bogatemu księdzu trudno wejść do królestwa niebieskiego?, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 50-59.

Owsiany Ewa, Jestem gotowy na śmierć, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 60-67.

Węcławski Tomasz ks., Zrozumieć to, co się stało, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 68-72.

Delfieux Pierre-Marie o., Przerwać spiralę nienawiści, Artykuły, 15(2002) nr 2, s. 73-74.

Na każdej złotówce lubi usiąść mały diabeł. Rozmowa z ks. Janem Sikorskim (rozmawiają ks. Tadeusz Huk i Jacek Laskowski), Nasza rozmowa, 15(2002) nr 2, s. 75-81.

Ubodzy wyrzutem sumienia. Rozmowa z księżmi i klerykami (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 15(2002) nr 2, s. 82-88.

Weź i czytaj! Rozmowa z ks. abp. Stanisławem Nowakiem (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 15(2002) nr 2, s. 89-96.

Patenôtre Yves bp, Odrodzić się z własnych prochów, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 97-99.

Oczkowicz Małgorzata SDS, Puste miejsce dla Boga, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 100-104.

Radecki Aleksander ks., Jak być naprawdę ubogim?, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 105-109.

Kudasiewicz Józef ks., Dziewica ofiarująca, Nasza modlitwa, 15(2002) nr 2, s. 110-119.

Heschel Abraham Joshua, Boska wizja człowieka [w: Abraham J. Heschel, Człowiek nie jest sam. Filozofia religii, tłum. Katarzyna Wojtkowska-Lipska, SIW Znak, Kraków 2001, s. 110], 15(2002) nr 2, s. 120.

Długosz Antoni bp, Zatroskani o ubogich, Nad nauczaniem Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 121-127.

Chrapek Jan bp, Solidarni, Nad nauczaniem Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 128-134.

Cordes Paul Josef abp, Specyfika pomocy chrześcijańskiej, Z życia Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 135-144.

Gołębiowski Krzysztof, Kolejne progi przekroczone, Z życia Kościoła, 15(2002) nr 2, s. 145-152.

Augustyn Józef SJ, Tych, których kocham, karcę, Pytania i odpowiedzi, 15(2002) nr 2, s. 153-155.

Św. Bazyli Wielki, Nieustanna modlitwa [w: Filokalia. Teksty o modlitwie serca, tłum i oprac. ks. Józef Naumowicz, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec - Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 56], 15(2002) nr 2, s. 156.

Mała siostra Jezusa, Sens obecności, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 157-160.

B. P., Każdy jest ubogim, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 160-166.

Żurkowie Elżbieta i Sławomir, Musieliśmy być pokorni, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 162-166.

Sanak Józef ks., W więzieniu poznałem smak modlitwy, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 166-168.

Wojciaczyk Regina s., Bardziej potrzebują serca niż chleba, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 169-171.

Bartosik Grzegorz OFMConv, Szczęśliwy mimo trudu, Świadectwa, 15(2002) nr 2, s. 171-175.

Listy, 15(2002) nr 2, s. 175-176.

Kroplewski Zdzisław ks., Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Seminarium w dobie nowej ewangelizacji, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 136, oprac. as, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 177-178.

Bunge Gabriel, Inny Paraklet. Ikona Trójcy Świętej mnicha-malarza Andrzeja Rublowa, tłum. Konrad Małys OSB, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2001, ss. 119, oprac. kp, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 178-179.

Vanier Jean, Smak szczęścia, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2001, ss. 190, oprac. ak, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 179-180.

Obłok niewiedzy, tłum. Wojciech Unolt, W drodze, Poznań 2001, ss. 170, oprac. kpa, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 180-181.

Św. Katarzyna ze Sieny, Miasto duszy. Listy o Bogu i polityce, tłum i oprac. Ludmiła Grygiel, W drodze, Poznań 2001, ss. 120, oprac. as, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 181-182.

Katolicyzm polski dziś i jutro, oprac. zbiorowe, Wydawnictwo M - Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Kraków - Warszawa 2001, ss. 142, oprac. as, Lektury, 15(2002) nr 2, s. 182-183.

Bieliński Paweł, Dwa kina, dwa światy, Film, 15(2002) nr 2, s. 184-188.

 
Pastores 16(2002) nr 3 Ksiądz w szkole
Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 16(2002) nr 3, s. 5-6.

Naumowicz Józef ks., Chrystus – prawdziwy pedagog, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 7-12.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Wychować „starych”, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 13-15.

Kazimierz Nycz bp, Kościół w szkole czy szkoła w Kościele?, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 16-25.

Tomasik Piotr ks., Program uniwersalny a program autorski, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 26-32.

Barciński Piotr, Rozbrzmiewanie wiary, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 33-42.

Hinc Mateusz Roman OFMCap, Kondycja psychiczna księdza, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 43-50.

Rusak Agata, Kilka rad dla zmęczonego katechety, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 51-59.

Kulpaczyński Stanisław SDB, Język katechety, Artykuły, 16(2002) nr 3, s. 60-68.

Katecheza bez ewangelizacji? Rozmowa z Kazimierzem Misiaszkiem SDB (rozmawiają Alicja Wysocka i ks. Mirosław Cholewa), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 69-72.

Demon ten atakuje ostateczne wybory. Rozmowa z benedyktyńskimi mnichami Dom Levasseurem i Dom Naultem (rozmawia Luc Adrian), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 73-77.

Wyjść na spotkanie. Rozmowa z Ewą Kosińską (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 78-86.

Pozwolić innym żyć. Rozmowa z ks. Thierrym Beckerem (rozmawia Mariusz Janiszewski MIC), Nasza rozmowa, 16(2002) nr 3, s. 87-93.

O nawróceniu [w: R. Kern, Humor Ojców Pustyni, Wydawnictwo „Kerygma”, Lublin 1991, s. 9], 16(2002) nr 3, s. 94.

Adamska Janina Immakulata OCD, Św. Edyta Stein jako nauczycielka kontemplacji, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 95-104.

Kiernikowski Zbigniew bp, W szkole Jezusa, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 105-110.

Delfieux Pierre-Marie o., Jak piękna jesteś, Matko moja!, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 111-114.

Etchegaray Roger kard., Maryja zawsze nas wyprzedza, Nasza modlitwa, 16(2002) nr 3, s. 115-116.

Cholewa Mirosław ks., Katecheza dorosłych, Nad nauczaniem Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 117-123.

O rodzinie [w: R. Kern, Humor Ojców Pustyni, Wydawnictwo „Kerygma”, Lublin 1991, s. 11], 16(2002) nr 3, s. 124.

Riccardi Andrea, Kościół mocny słabością, Z życia Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 125-127.

Grefkowicz Andrzej ks., Odnowa w Duchu Świętym, Z życia Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 128-135.

Chang-Yik John bp, Ból podzielonej ludzkości, Z życia Kościoła, 16(2002) nr 3, s. 136-140.

Augustyn Józef SJ, Głęboko wstrząśnięci, Pytania i odpowiedzi, 16(2002) nr 3, s. 141-148.

Teresa, Ksiądz na obcym terenie, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 149-153.

Szpak Andrzej ks., Pozyskać serce człowieka, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 153-157.

Trzciński Roman ks., Wzajemnie się polubić, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 157-160.

Kapłański Zbigniew ks., Migawki z życia katechety, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 160-162.

Paciuszkiewicz Mirosław SJ, Moje cztery powołania, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 163-165.

Strzałka Jan SCJ, Herbata w szklance z czerwonym koszyczkiem, Świadectwa, 16(2002) nr 3, s. 165-169.

Listy, 16(2002) nr 3, s. 170-172.

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001, ss. 856, oprac. kb, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 173-174.

Wons Krzysztof SDS, Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2001, ss. 117, oprac. mch, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 174-175.

Pasierb Janusz St., Morze, obłok i kamień (ss. 72); Ten i Tamten brzeg (ss. 88); Puste Łąki (ss. 88), Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2001, oprac. szb, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 175-176.

Bonhoeffer Dietrich, Życie wspólne, tłum. Kazimierz Wójtowicz CR, seria: Vita Consecrata, 5, Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2001, ss. 128, oprac. kp, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 176-177.

Ojciec Duval , Dziecko i księżyc, tłum. Wanda Wnorowska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2002, ss. 144, oprac. dsz, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 177-178.

Romaniuk Kazimierz bp, W drodze do kapłaństwa i kapłaństwo, Warszawa 2002, ss. 188, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 178.

Ludzie, których spotkałem. Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim, Wydawnictwo ŁUK, Białystok 2001, ss. 215, oprac. al, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 178-179.

Le Goff Jacques, Święty Franciszek z Asyżu, tłum. Joanna Guze, Czytelnik, Warszawa 2001, ss. 202, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 179-180.

Lustiger Jean-Marie kard., Kapłani, których daje Bóg, tłum. Zofia Pająk, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 211, oprac. as, Lektury, 16(2002) nr 3, s. 180.

Pierzchała Aneta, Pokonać noc (Władca pierścieni. Drużyna pierścienia, reż. Peter Jackson, 2001), Film, 16(2002) nr 3, s. 181-184.

Wojciechowski Piotr, Tęsknota za iluminacją (Suplement, reż. Krzysztof Zanussi, 2002), Film, 16(2002) nr 3, s. 185-188.

 
Pastores 17(2002) nr 4 Liturgia na co dzień
Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 17(2002) nr 4, s. 5-6.

Kiernikowski Zbigniew bp, Przemienieni przez Eucharystię, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 7-15.

Nadolski Bogusław TChr, Jak być mistagogiem?, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 16-24.

Siemieniewski Andrzej ks., Ewangelizować przez liturgię, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 25-32.

Poupard Paul kard., Piękno drogą do wiary, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 33-45.

Szczerba Dorota, Milczenie, cisza, adoracja, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 46-53.

Kudasiewicz Józef ks., Rady dla znudzonego celebransa, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 54-63.

Pulcyn Tadeusz, Po obu stronach kraty, Artykuły, 17(2002) nr 4, s. 64-72.

Klucz do nowej ewangelizacji. Rozmowa z o. Pierre-Marie Delfieux (rozmawia Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 17(2002) nr 4, s. 73-83.

Bez podzielonego serca. Rozmowa z ks. bp. Stanisławem Kędziorą (rozmawiają Józef Augustyn SJ i ks. Tadeusz Huk), Nasza rozmowa, 17(2002) nr 4, s. 84-98.

Cholewa Mirosław ks., Odkryć smak psalmów, Nasza modlitwa, 17(2002) nr 4, s. 99-104.

Janocha Michał ks., Ikona Zaśnięcia Maryi, Nasza modlitwa, 17(2002) nr 4, s. 105-112.

Czerwik Stanisław ks., Co nowego w nowym Mszale?, Nad nauczaniem Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 113-124.

Favreau François bp, Będziecie kapłanami XXI wieku, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 125-129.

Bieliński Paweł, Biskup przed sądem, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 130-136.

Martini Carlo Maria kard., Ziarno, zaczyn i mała trzódka, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 137-144.

Congar Yves OP, Samotni świadkowie Ewangelii, Z życia Kościoła, 17(2002) nr 4, s. 145-150.

Wons Krzysztof SDS, Nie wystarczy erudycja, Pytania i odpowiedzi, 17(2002) nr 4, s. 151-158.

Pawlak Andrzej ks., Głębia prostych znaków, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 159-162.

Kęcik Wiesław Piotr, Byłem religijnym poganinem, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 162-166.

Sadowski Bogdan, Co może być ważniejszego, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 167-169.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Nie zawłaszczać, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 169-172.

Ks. Jerzy, Każdy ksiądz zastępuje Chrystusa, Świadectwa, 17(2002) nr 4, s. 172-174.

Listy, 17(2002) nr 4, s. 175-176.

Kiernikowski Zbigniew ks., Posługiwanie ojcostwu Boga, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2001, ss. 304, oprac. kp, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 177-178.

Kwiecień Tomasz OP, Pochwała ciała. Liturgia i człowieczeństwo, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2001, ss. 232, oprac. as, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 178-179.

Špidlík Tomáš, Rupnik Marko Ivan , Mowa obrazów , tłum. Janina Dembska, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 2001, ss. 136, oprac. jn, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 179-180.

Chmielewski Marek ks. (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Wydawnictwo M, Lublin - Kraków 2002, ss. 988, oprac. kp, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 180-181.

West Christopher, Dobra nowina o seksie i małżeństwie. Odpowiedzi na szczere pytania dotyczące nauki Kościoła, tłum. Mira Majdan, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2002, ss. 256, oprac. iw, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 181-182.

Pecaric Sacha Rabin (red.), Hagada na Pesach i Pieśń nad pieśniami, Edycja Pardes Lauder, Kraków 2002, ss. 341, oprac. kp, Lektury, 17(2002) nr 4, s. 182.

Bieliński Paweł, Geniusz miłości (Piękny umysł, reż. R. Howard, 2001), Film, 17(2002) nr 4, s. 183-185.

Pierzchała Aneta, Kolory życia (Kolory raju, reż. M. Majidi, 1999), Film, 17(2002) nr 4, s. 186-188.

 
PASTORES 18(2003) nr 1 Kościół i Europa
Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 18(2003) nr 1, s. 5-6.

Pieńkowski Marek OP, Jak warto patrzeć na Kościół?, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 7-19.

Mazurkiewicz Piotr ks., Co możemy wnieść do Europy i co od niej otrzymać?, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 20-29.

Lubich Chiara, Duch braterstwa w polityce, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 30-39.

Dylągowa Hanna, Dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 40-46.

Wnuk-Lipiński Edmund, Polska a Unia Europejska, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 47-55.

Kudyba Wojciech, Norwid – prorok, Europejczyk, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 56-63.

Pek Kazimierz MIC, Przynajmniej raz przeżyć Paschę, Artykuły, 18(2003) nr 1, s. 64-68.

Ksiądz – polityka – Europa. Rozmowa panelowa (ks. abp Henryk Muszyński, Andrzej Szostek MIC, Jan Kułakowski, Marek Jurek, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 69-84.

Pół wieku szczęśliwego kapłaństwa. Rozmowa z Wilfridem Stinissenem OCD (rozmawia Justyna Iwaszkiewicz), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 85-91.

Otworzyć się na nieoczekiwane. Rozmowa z ks. Thierrym Magninem (rozmawia Bernard Gorce), Nasza rozmowa, 18(2003) nr 1, s. 92-95.

Ségard Norbert, Naucz mnie działać, kochając ludzi, 18(2003) nr 1, s. 96.

Grygiel Ludmiła, Św. Katarzyna ze Sieny jako nauczycielka modlitwy apostolskiej, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 97-108.

Pleskaczyński Jacek SJ, Dialog Jezusa ze światem, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 109-115.

Janocha Michał ks., Ikona Bożego Narodzenia, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 116-123.

Vanier Jean, Światło pośród nędzy, Nasza modlitwa, 18(2003) nr 1, s. 124-126.

Rabiej Stanisław ks., Zamiast listu pasterskiego o integracji europejskiej, Nad nauczaniem Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 127-134.

Naumowicz Józef ks., Najlepsze kazanie Papieża do księży, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 135-137.

Wróbel Józef SCJ bp, Z perspektywy Helsinek, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 138-142.

Skórka Marek OSBM, Prawo do odmienności, Z życia Kościoła, 18(2003) nr 1, s. 143-148.

Cholewa Mirosław ks., Ucieczka do przodu, Pytania i odpowiedzi, 18(2003) nr 1, s. 149-151.

Castrillón Hoyos Darío kard., Nie zbawią nas... [w: kard. Darío Castrillón Hoyos, Orędzie na Światowy Dzień Uświęcenia Kapłanów 2002], 18(2003) nr 1, s. 152.

Brat Marek, Cały świat w Taizé, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 153-155.

Siostra Radosława FSK, Słowo z Asyżu, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 155-157.

Puciłowski Józef OP, Być chrześcijaninem na Węgrzech, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 158-161.

Wojtan Andrzej ks., Zeskanuj mnie!, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 161-166.

Thévenin Bruno ks., Mali mogą chronić dużych, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 166-169.

Nowosielski Mirosław ks., Pan Bóg nie chciał moich akcji, Świadectwa, 18(2003) nr 1, s. 169-173.

Raniero Cantalamessa OFMCap, Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat „Veni Creator”, tłum. Marek Przeczewski OFMCap, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2002, ss. 502, oprac. kp, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 174-175.

Napiórkowski Stanisław Celestyn OFMConv, Pek Kazimierz MIC (red.), Przez Jezusa do Maryi, seria: Biblioteka Mariologiczna, 4, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Częstochowa - Licheń 2002, ss. 283, oprac. kp, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 175.

Kubiak Zygmunt, Nowy Brewiarz Europejczyka, Biblioteka „Więzi”, 134, Warszawa 2002, ss. 316, oprac. szb, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 176.

Vlk Miloslav kard., Czy Europa stanie się pogańska? Miloslav kardynał Vlk w rozmowie z Rudolfem Kuczerą, tłum. Monika Rodkiewicz, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 182, oprac. as, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 177-178.

Augustyn Józef SJ, Oni nas stworzyli. Z Józefem Augustynem SJ rozmawiają Jan Paulas i Cezary Sękalski, Biblioteka „Życia Duchowego”, WAM, Kraków 2002, ss. 302, oprac. af, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 178-179.

Sękalski Cezary, Na chorych ręce kłaść będą. Modlitwa wstawiennicza we wspólnocie, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, ss. 144, oprac. dsz, Lektury, 18(2003) nr 1, s. 179-180.

Bieliński Paweł, Na przekór zagładzie (Pianista, reż. Roman Polański, 2002), Film, 18(2003) nr 1, s. 181-184.

Wojciechowski Piotr, Spektakl narodzin mitu (Krwawa niedziela, reż. Paul Greengrass, 2002), Film, 18(2003) nr 1, s. 181-188.

 
PASTORES 19(2003) nr 2 Śmierć i życie
Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 19(2003) nr 2, s. 5-6.

Owsiany Ewa, Zaproszenie do wieczności, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 7-15.

Giertych Wojciech OP, Przez Niego, z Nim i w Nim..., Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 16-25.

Kiernikowski Zbigniew bp, Moc umierania duchową cechą pasterza, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 26-35.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, Niedziela w bieli, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 36-38.

Dumortier François-Xavier ks., Przebaczenie otwiera bramy przyszłości, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 39-48.

Danneels Godfried kard., Kościół w ogniu krytyki, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 49-57.

Jastrząb Dariusz ks., Diabeł według Bułhakowa, Artykuły, 19(2003) nr 2, s. 58-68.

Wiraż kulturowy. Rozmowa z ks. abp. Józefem Życińskim (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Sławomir Jacek Żurek), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 69-76.

Przebaczenie przywraca wolność. Rozmowa z Lyttą Basset (rozmawia Claire Lesegretain), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 77-82.

Lepiej rozumieć człowieka. Rozmowa z o. Marie-Dominique Goutierrem (rozmawia Agnieszka Kuryś), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 83-88.

Kremacja dla chrześcijan? Rozmowa z Pierrem Faurem SJ (rozmawia Véronique Alzieu), Nasza rozmowa, 19(2003) nr 2, s. 89-95.

Pasierb Janusz ks., Wierzę [w: Janusz St. Pasierb, „Things Ultimate andether poems”. Rzeczy ostatnie I inne wiersze, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2001, s. 79], 19(2003) nr 2, s. 96.

Baudiquey Paul, Kim bylibyśmy bez naszych zranień?, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 97-99.

Woliński Józef ks., Zmartwychwstanie, Ojcowie Kościoła i my, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 100-108.

Wons Krzysztof SDS, Powtórne narodzenie, Nasza modlitwa, 19(2003) nr 2, s. 109-116.

Żurek Sławomir Jacek, Z nauczania Jana Pawła II o Holokauście, Nad nauczaniem Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 117-123.

Pinato Silvano RCI, Duszpasterstwo powołań, Nad nauczaniem Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 124-135.

Carretto Carlo, Miłość do Kościoła [w: Carlo Carretto, Tajemnice pustyni. Antologia, tłum. Andrzej Wojnowski, WAM, Kraków 2002, s. 106], 19(2003) nr 2, s. 136.

Sikorski Jan ks., Duszpasterz czy zarządca?, Z życia Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 137-145.

Marchand Didier-Léon bp, Zamiast się skarżyć, Z życia Kościoła, 19(2003) nr 2, s. 146-148.

Augustyn Józef SJ, Posługa na miarę ubóstwa, Pytania i odpowiedzi, 19(2003) nr 2, s. 149-152.

Jarosz Stanisław OSPPE, Doświadczenie paschy, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 153-157.

Ksiądz, Odszedłem z kapłaństwa, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 157-159.

Dajczak Edward bp, Szukać nowych dróg, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 159-163.

Grzegorz, Krótkie świadectwo o przebaczeniu, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 164.

Klimek Wiesław ks., Umierać dla Jezusa, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 165-169.

Czechowska Celina s., Sakrament chwili obecnej, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 169-171.

Nieciecki Witold MIC, Starość nie przechodzi, jak choroba, Świadectwa, 19(2003) nr 2, s. 172-174.

Ruiz Jurado Manuel SJ, Rozeznawanie duchowe. Teologia, historia, praktyka, tłum. Krzysztof Homa SJ, seria: Myśl Teologiczna, 35, WAM, Kraków 2002, ss. 334, oprac. ar, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 175-176.

Działa Emanuel OP, Skrupulatom na ratunek, W drodze, Poznań 2002, ss. 100, oprac. pk, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 176-177.

Grün Anselm, Ludzi prowadzić – budzić życie. Co ma do powiedzenia Reguła św. Benedykta tym, którzy zajmują kierownicze stanowiska, tłum. Waldemar Wesoły, Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum, Warszawa 2001, ss. 119, oprac. af, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 177-178.

Cohen Richard, M.A., Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu, tłum. Agata Jankowiak, seria: Psychologia i formacja, WAM - Wydawnictwo „Światło-Życie”, Kraków 2002, ss. 351, oprac. af, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 179.

Szczerba Dorota, Dotyk miłosierdzia, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 103, oprac. as, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 180.

Zagajewski Adam, Obrona żarliwości, Wydawnictwo a5, Kraków 2002, ss. 188, oprac. szb, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 180-181.

Wilniewczyc Teresa, Andrzej Seweryn, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, ss. 416, oprac. af, Lektury, 19(2003) nr 2, s. 1181-182.

Wojciechowski Piotr, Płycizna ekranu, głębiny serc, Film, 19(2003) nr 2, s. 183-187.

 
PASTORES 20(2003) nr 3 Czas pracy – czas wypoczynku
Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 20(2003) nr 3, s. 5-6.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne SOS dla odpoczynku, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 7-21.

Jaworski Romuald ks., Trudności w pracy księdza, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 22-32.

Mazurkiewicz Piotr ks., Sprawy ważne i pilne, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 33-40.

Kroplewski Zdzisław ks., Aby relacje nie męczyły, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 41-50.

Radacki Artur MIC, Wypalenie w posłudze, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 51-58.

Rusak Agata, Brat osiołek ma dość, czyli kilka rad dla zagonionego księdza, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 59-67.

Jeż Ignacy bp, Spokój na emeryturze?, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 68-75.

Szymik Jerzy ks., Przekroczyć próg zdumienia, Artykuły, 20(2003) nr 3, s. 76-82.

Ani karuzela, ani kierat. Rozmowa z Jackiem Salijem OP (rozmawia Alina Petrowa-Wasilewicz), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 83-89.

Rytm pracy i odpoczynku. Rozmowa z Krystyną Kotową (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Artur Radacki MIC), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 90-97.

Jak pielgrzymować do miejsc świętych? Rozmowa z Romanem Tkaczem SAC (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 98-102.

Wypuścić wszystko z rąk. Rozmowa z Éloi Leclerkiem OFM (rozmawia Laurence Monroe), Nasza rozmowa, 20(2003) nr 3, s. 103-107.

Norwid Cyprian Kamil, Czasy [w: Cyprian Kamil Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 8], 20(2003) nr 3, s. 108.

Chodyko Maria Rafaela VSM, Św. Franciszek Salezy jako nauczyciel modlitwy prostego wejrzenia, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 109-118.

Naumowicz Józef ks., Kwiaty na pustyni, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 119-124.

Janocha Michał ks., Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 125-129.

Chenu Bruno ks., Ręce Jezusa, Nasza modlitwa, 20(2003) nr 3, s. 130-131.

Norwid Cyprian Kamil, Fraszka (!) [II] [w: Cyprian Kamil Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 16], 20(2003) nr 3, s. 108.

Cholewa Mirosław ks., Przede wszystkim być pasterzem, Nad nauczaniem Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 133-140.

Cantalamessa Raniero OFMCap, On jest naszym pokojem, Z życia Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 141-146.

Mała Siostra Jezusa, Błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud, Z życia Kościoła, 20(2003) nr 3, s. 147-152.

Pleskaczyński Jacek SJ, Plotka i obmowa, Pytania i odpowiedzi, 20(2003) nr 3, s. 151-157.

Norwid Cyprian, Litość [w: Cyprian Norwid, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, s. 65], 20(2003) nr 3, s. 158.

Brzeziński Marcin ks., Balsam na stresy dnia, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 159-162.

Leśniak Piotr ks., Pragnienie wolności, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 162-163.

De Seyssel Chantal, Rozwijać to, co ludzkie, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 164-166.

Ks. Michał, Duch Święty nad moim chaosem, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 166-168.

Cupiał Dariusz, Powrót do domu Ojca, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 168-171.

Chromik Tadeusz SJ, „Ubezpieczać” kapłaństwo modlitwą, Świadectwa, 20(2003) nr 3, s. 171-174.

Nguyen Van Thuân François-Xavier kard., Świadkowie nadziei. Rekolekcje wielkopostne wygłoszone w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II (kaplica „Redemptoris Mater” 12-18 marca 2000), tłum. Beata Nuzzo, Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum - Wydawnictwo M, Kraków 2001, ss. 237, oprac. pk, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 175-176.

Terruwe Anna A., Baars Conrad W., Integracja psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu, seria: Psychologia i wiara, tłum. Wojciech Unolt, W drodze, Poznań 2002, ss. 308, oprac. af, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 176-177.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijna droga pobożności maryjnej. Z ks. prof. Józefem Kudasiewiczem rozmawia Danuta Mastalska, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ss. 272, oprac. kp, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 177-178.

Catalan Jean-François, Depresja a życie duchowe, tłum. Zofia Pająk, eSPe, Kraków 2002, s. 109, oprac. dsz, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 178-179.

Zimoń Damian abp, Ciągle tonę i chwytam Jezusa. Z abp. Damianem Zimoniem rozmawiają Alina Petrowa-Wasilewicz i ks. Jerzy Szymik, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002, ss. 253, oprac. as, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 180.

Pokorzyna Ewa (red.), Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego w przydatkiem ikon maryjnych, Ośrodek Dokumentacji Zabytków - Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, ss. 184, oprac. kp, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 181.

Krajewska Alina, Modlitwa Celtów, Wydawnictwo M, Kraków 2002, ss. 212, oprac. ds, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 181-182.

Pasierb Janusz St., Katedra symbol Europy. La cathédrale Europe, tłum. Roger Legras, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2003, ss. 56, oprac. szb, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 182-183.

Norwid Cyprian, Poezje, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002, ss. 320, oprac. wk, Lektury, 20(2003) nr 3, s. 183-184.

Bieliński Paweł, Kto kocha, ten rozmawia (Porozmawiaj z nią, reż. Pedro Almodóvar, 2002), Film, 20(2003) nr 3, s. 185-188.

 
PASTORES 21(2003) nr 4 Dojrzałość i celibat
Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 21(2003) nr 4, s. 5-6.

Bardski Krzysztof ks., Naśladowanie Jezusa w miłości do Kościoła, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 7-16.

Rondet Michel SJ, Celibat ewangeliczny a świat ludzkich relacji, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 17-23.

Ruszała Andrzej OCD, Czy „Bóg sam wystarcza”?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 24-35.

Mattheeuws Alain SJ, Znaczenie ciała i wstrzemięźliwości, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 36-49.

Jaworski Romuald ks., Co ksiądz powinien wiedzieć o swej seksualności?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 50-61.

Grzywocz Krzysztof ks., Czy zakochani będą zbawieni?, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 62-70.

S. Bernadetta, Z dziennika formatorki, Artykuły, 21(2003) nr 4, s. 71-79.

Jan Paweł II, Akceptacja ciała [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 14 maja 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 5(1980), s. 12], 21(2003) nr 4, s. 80.

Nie możemy bać się kobiet. Rozmowa z Mieczysławem Kożuchem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 21(2003) nr 4, s. 81-94.

Nadużycia seksualne ze strony księży. Rozmowa z ks. abp. Janem Graubnerem (rozmawia Józef Augustyn SJ), Nasza rozmowa, 21(2003) nr 4, s. 95-108.

Naumowicz Józef ks., Św. Augustyna droga do celibatu, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 109-115.

S. Édith, Wszystko oddać i wszystko otrzymać, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 116-119.

Klauza Karol, Patrzeć, aby wierzyć, Nasza modlitwa, 21(2003) nr 4, s. 120-127.

Jan Paweł II, „Przymus ciała” [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 23 lipca 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 7(1980), s. 6], 21(2003) nr 4, s. 128.

Rzeszowski Wojciech ks., Ludzka płciowość, Nad nauczaniem Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 129-139.

Jan Paweł II, Poruszenia serca [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 12 listopada 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 11(1980), s. 5], 21(2003) nr 4, s. 140.

Poupard Paul kard., Kościół za pontyfikatu Jana Pawła II, Z życia Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 141-143.

Mundadan Kuriakose ks., Matka Teresa – ikona Bożej miłości, Z życia Kościoła, 21(2003) nr 4, s. 144-148.

Oczkowicz Małgorzata SDS, Doświadczanie straty, Pytania i odpowiedzi, 21(2003) nr 4, s. 149-155.

Jan Paweł II, Spontaniczność [w: Jan Paweł II, Audiencja generalna, 12 listopada 1980, „L’Osservatore Romano” wyd. polskie 11(1980), s. 5-6], 21(2003) nr 4, s. 156.

Ks. W, Bardziej dar niż wyrzeczenie, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 157-160.

S. Maria, Zakochana zakonnica, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 160-165.

Ks. X, Moje zaległe Amen, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 165-167.

Elżbieta, Życie jako powołanie, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 168-171.

S. Klara, Zostałam wykorzystana seksualnie, Świadectwa, 21(2003) nr 4, s. 171-175.

Evdokimov Paul, Szalona miłość Boga, tłum. Małgorzata Kowalska, seria: Kościół Wschodni, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 2001, ss. 155, oprac. dsz, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 176-177.

Guardini Romano, Aniołowie. Rozważania teologiczne, tłum. Agnieszka Węgrzycka-Gulińska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003, ss. 85, oprac. as, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 177-178.

Gargano Innocenzo, „Lectio divina” do opisów zmartwychwstania, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2003, ss. 235, oprac. kp, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 178-179.

Lachmanová Kateřina, Przewodnik po miłosierdziu, tłum. Juliusz Zychowicz, WAM, Kraków 2002, ss. 88, oprac. as, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 179-180.

Zięba Maciej OP, Zioło Michał OCSO, Lekarstwo życia. O przyjaźni opowiadają Maciej Zięba OP i Michał Zioło OCSO, W drodze, Poznań 2002, ss. 198, oprac. dsz, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 180-181.

Józef Kudasiewicz ks., Nowe tajemnice Różańca świętego, Wydawnictwo Księży Pallotynów Apostolicum, Ząbki 2003, ss. 143, oprac. kp, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 181-182.

Trobisch Ingrid, Kobieta silna. Odkryj swoją tożsamość!, tłum. Rafał Malinowski CPPS, seria: Leczenie i formacja, 16, Pomoc Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2001, ss. 239, oprac. ez, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 182-183.

Vanier Jean, Źródło łez. Rekolekcje Przymierza, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2002, ss. 152, oprac. ak, Lektury, 21(2003) nr 4, s. 183-184.

Bieliński Paweł, Żywy trup (Schmidt, reż. Alexander Payne, 2002), Film, 21(2003) nr 4, s. 185-187.

 
PASTORES 22(2004) nr 1 Biskup – ojciec, pasterz, przyjaciel
Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 22(2004) nr 1, s. 5-6.

Petry Mroczkowska Joanna, Amerykańscy biskupi odnowy, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 7-13.

Owsiany Ewa, Jak biskup nie przestał być Wujkiem, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 14-20.

Baresta Luc, Ambasador łaskawego Boga, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 21-33.

Hajduk Tadeusz SJ, Jak Jezus formował Apostołów, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 34-42.

Mahony Roger kard., Katedra w nowym tysiącleciu, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 43-53.

Mazurkiewicz Piotr ks., Solidarność – polska specjalność?, Artykuły, 22(2004) nr 1, s. 53-64.

Biskup – ojciec, pasterz, przyjaciel. Rozmowa panelowa (ks. abp Józef Życiński, ks. bp Edward Dajczak, ks. bp Ignacy Jeż, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 65-75.

W towarzystwie Ducha Świętego. Rozmowa z André Loufem SOCist (rozmawia Vittoria Prisciandaro), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 76-80.

Przejrzyste człowieczeństwo. Rozmowa z Anselmem Grünem OSB (rozmawia Krzysztof Wons SDS), Nasza rozmowa, 22(2004) nr 1, s. 81-85.

Jan Paweł II, W szkole Ducha Świętego [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 28], 22(2004) nr 1, s. 86.

Borisevičius Vincentas bp, Miłujcie waszych nieprzyjaciół, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 87-92.

Naumowicz Józef ks., Pokora drabiną do nieba, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 93-99.

Soubrier Georges bp, Umieć się zatrzymać, Nasza modlitwa, 22(2004) nr 1, s. 100-101.

Jan Paweł II, Zanurzony w słowie Pana [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 15], 22(2004) nr 1, s. 102.

Jan Paweł II, Służyć Jego owczarni, Nad nauczaniem Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 103-106.

Siemieniewski Andrzej ks., Eucharystia – tajemnica wzruszenia i wdzięczności, Nad nauczaniem Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 107-112.

Sroka Józef ks., O pobożności ludowej i liturgii, Nad nauczaniem Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 113-123.

Jan Paweł II, Przed Panem [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 16], 22(2004) nr 1, s. 124.

Mariański Janusz ks., Czy Kościół traci młodzież?, Z życia Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 125-135.

Waloszek Joachim ks., Komunia i Wyzwolenie, Z życia Kościoła, 22(2004) nr 1, s. 136-144.

Pleskaczyński Jacek SJ, Bolesne odejścia, Pytania i odpowiedzi, 22(2004) nr 1, s. 145-149.

Jan Paweł II, Odpowiedzialne posłuszeństwo [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 19], 22(2004) nr 1, s. 150.

Jędryka Irena Urszula s., Spowiedź pod drzewem mango, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 151-153.

Dembowski Bronisław bp, Wyzbyć się uprzedzeń, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 153-156.

Tomasik Henryk bp, Słuchać oczekiwań, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 156-159.

Ambros Pavel SJ, Jeszcze będziemy musieli przejść niejedno, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 159-162.

S. Teresa, Odzyskiwanie wolności, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 162-165.

Świecki kolega z pracy, Nie wszystko zależy ode mnie, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 165-169.

Engelbrecht Edward ks., Kapłaństwo obwarowane ślubami, Świadectwa, 22(2004) nr 1, s. 169-171.

Jan Paweł II, Prymat łaski [w: Jan Paweł II, Pastores gregis, 12], 22(2004) nr 1, s. 172.

Listy, 22(2004) nr 1, s. 173-174.

Thigpen Paul, Krew męczenników. Historie katolików, którzy oddali życie za wiarę, tłum. Jerzy Wolak, WAM, Kraków 2003, ss. 232, oprac. as, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 175-176.

Schönborn Christoph kard., Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia, tłum. i oprac. Lucjan Balter SAC, seria: Amateca. Podręczniki teologii katolickiej, 7, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2002, ss. 446, oprac. kp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 176-178.

Paweł VI, Modlitwy do Chrystusa, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Księży Sercanów „SCJ”, Kraków 2000, ss. 158, oprac. pk, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 178-179.

Wilanowski Cyprian (red.), Teczki Wojtyły, seria: Z najnowszej historii Kościoła, IW PAX, Warszawa 2003, ss. 464, oprac. kp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 179.

Kwiecień Tomasz OP, Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z ojcem Tomaszem Kwietniem OP rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik, SIW Znak, Kraków 2003, ss. 277, oprac. bp, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 180-181.

Kiedy Jezus przychodzi w glanach, Wydawnictwo IN PLUS, Gorzów Wlkp. 2003, ss. 122, oprac. szb, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 181-182.

Gulisano Paolo, Tolkien. Mit i łaska, tłum. Agnieszka Kuciak, W drodze, Poznań 2002, ss. 232, oprac. szb, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 182-183.

Cencini Amedeo, Manenti Alessandro, Psychologia a formacja. Struktura i dynamika, tłum. Krystyna Kozak, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2002, ss. 368, oprac. ez, Lektury, 22(2004) nr 1, s. 183-184.

Babuchowski Szymon, Piekło pamięci, Wystawa, 22(2004) nr 1, s. 185-188.

 
PASTORES 23(2004) nr 2 Prorocy Słowa
Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 23(2004) nr 2, s. 5-6.

Jastrząb Dariusz ks., Między Bogiem a człowiekiem, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 7-12.

Giertych Wojciech OP, Rozbić mur nienawiści, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 13-22.

Wójcik Jacek, Prorok znad Gangesu, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 23-29.

Jaskóła Piotr ks., Ukryte świadectwo Ducha, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 30-36.

Szcześniak Jakub ks., Dar słuchania, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 37-45.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne rady i przestrogi dla proroków słowa Bożego, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 46-59.

Kudyba Wojciech, Zagadka Paulo Coelho, Artykuły, 23(2004) nr 2, s. 60-67.

Kiedy ludzie słuchają słowa [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan, głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik wspólnoty w drodze do trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, II, 1], 23(2004) nr 2, s. 68.

O komunikacji duszpasterskiej. Rozmowa z Bogusławem Szpakowskim SAC (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 69-75.

Sztuka przemawiania. Rozmowa z Ewą Iżykowską (rozmawia Tadeusz Pulcyn), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 76-80.

Przyszłością Kościoła są małe wspólnoty. Rozmowa z ks. abp. Bolesławem Pylakiem (rozmawia Sławomir Jacek Żurek), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 81-85.

Między populizmem a poczuciem bezradności. Rozmowa z Krzysztofem Mądelem SJ (rozmawia Bogumił Łoziński), Nasza rozmowa, 23(2004) nr 2, s. 86-92.

Sękalski Cezary, Św. Ignacy Loyola jako nauczyciel modlitwy medytacyjnej, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 93-100.

Wons Krzysztof SDS, Potrzebujemy kontemplacji Jezusa, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 101-17.

Dyrek Krzysztof SJ, Powołanie proroka Jeremiasza, Nasza modlitwa, 23(2004) nr 2, s. 108-114.

Jan Paweł II, Pragnienie życia braterskiego, Nad nauczaniem Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 115-120.

Jędryszek Janusz OFMConv, Triduum Paschalne w Darłowie, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 121-135.

Monicault Antoine de ks., Droga do Słowa, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 136-143.

Radecki Aleksander ks., Seminarium, klerycy i... komórki, Z życia Kościoła, 23(2004) nr 2, s. 144-150.

Huk Tadeusz ks., Gdy penitent nie widzi swoich grzechów, Pytania i odpowiedzi, 23(2004) nr 2, s. 151-154.

Ks. MJ, Alarm w sumieniu, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 155-158.

Jolanta, Światło na mojej ścieżce, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 158-161.

Ks. Jerzy, Wybrałem szczęście, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 161-164.

S. Maria, Trud zawierzenia, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 164-167.

Ks. Marek, Musiałem się czymś wykazać, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 167-169.

Zwyrtek Stanisław ks., Służba, a nie serwis usługowy, Świadectwa, 23(2004) nr 2, s. 169-171.

Kempiak Ryszard SDB, Weź księgę Pisma Świętego... Propozycje „lectio divina” na Adwent i czas przygotowania paschalnego, Wydawnictwo Lamis, Wrocław 2003, ss. 341, oprac. ps, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 172-173.

Bastiaansen Louis br., Ikony Wielkiego Tygodnia. Teologia i symbolika ikon, tłum. Teresa van­Loo Jaroszyk, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, ss. 110, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 173-174.

Św. Grzegorz z Nazjanzu, Opowieść o moim życiu, tłum. Anna M. Komornicka, W drodze, Poznań 2003, ss. 98, oprac. jn, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 174-175.

Guardini Romano, Pismo Święte i nauka wiary. Poznanie duchowe, które otrzymuje się w darze, tłum. Konrad Czuba, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002, ss. 67, oprac. pk, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 175-176.

Philippe Jacques, Wolność wewnętrzna. Moc wiary nadziei i miłości, tłum. Andrzej Graboń, Wydawnictwo M, Kraków 2003, ss. 171, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 176-177.

Caussade Jean­Pierre de SJ, Powierzenie się Bożej Opatrzności, tłum. Joanna Gorecka­Kalita, WAM, Kraków 2003, ss. 160, oprac. dsz, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 177-178.

Groeschel Benedict J. CFR, Moc w słabości. Jak pokonywać swoje wady w drodze ku Bogu, tłum. Jan Maciej Głogoczowski, eSPe, Kraków 2003, ss. 186, oprac. ez, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 178-179.

Sherwin Byron L., Abraham Joshua Heschel, tłum. Marta Kapera, WAM, Kraków 2003, ss. 105, oprac. kp, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 179-180.

Św. Katarzyna z Genui, Traktat o czyśćcu, tłum. S. Leonia, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 2003, ss. 72, oprac. rp, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 180-181.

Hildebrand Dietrich von, Koń trojański w Mieście Boga, tłum. Jerzy Wocial, Fronda, Warszawa 2000, ss. 215, oprac. mch, Lektury, 23(2004) nr 2, s. 181-182.

Bieliński Paweł, Muzyka zrodzona z cierpienia, Balet, 23(2004) nr 2, s. 183-186.

 
PASTORES 24(2004) nr 3 Serce z kamienia – serce z ciała
Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 24(2004) nr 3, s. 5-6.

S. Édith, Serce w Biblii, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 7-11.

Wójtowicz Kazimierz CR, Przestrzeń dla Bożego działania, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 12-19.

Kroplewski Zdzisław ks., Bezradni w nawróceniu, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 20-28.

Kiernikowski Zbigniew bp, Czy można się nawrócić samemu?, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 29-38.

Skrzypczak Robert ks., Katechumenat pochrzcielny, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 39-49.

Clément Olivier, Bolesna radość, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 50-54.

Żmudziński Wojciech SJ, Pomnik nie może być autorytetem, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 55-62.

Śliwiński Przemysław ks., Droga spod ciemnej gwiazdy, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 63-72.

Mądel Krzysztof SJ, O „Pasji” Mela Gibsona, Artykuły, 24(2004) nr 3, s. 73-78.

Widzieć siebie w prawdzie. Rozmowa z ks. bp. Wiesławem Meringiem (rozmawiają Paweł Bieliński i Kazimierz Pek MIC), Nasza rozmowa, 24(2004) nr 3, s. 79-90.

Lectio divina i formacja serca. Rozmowa z Krzysztofem Wonsem SDS (rozmawia Anna Foltańska), Nasza rozmowa, 24(2004) nr 3, s. 91-104.

Forte Bruno ks., List o modlitwie, Nasza modlitwa, 24(2004) nr 3, s. 105-109.

Naumowicz Józef ks., Tajemnica spotkania i miłości, Nasza modlitwa, 24(2004) nr 3, s. 110-117.

Zarzeczny Eugeniusz MIC, Pasterz według Bożego serca, Nasza modlitwa, 24(2004) nr 3, s. 118-126.

Cholewa Mirosław ks., Formacja biskupów, Nad nauczaniem Kościoła, 24(2004) nr 3, s. 127-132.

Sullivan David MAfr, Samozadowolenie zagrożeniem dla Kościoła, Z życia Kościoła, 24(2004) nr 3, s. 133-142.

Trojan Kazimierz SJ, Jak pomagać skrupulatom?, Pytania i odpowiedzi, 24(2004) nr 3, s. 143-148.

Ważny Artur ks., „Urlop” na Przystanku Jezus, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 149-154.

S. Paulina, Ocalenie powołania, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 155-157.

Ewa i Andrzej, Zapragnęliśmy przemiany, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 157-161.

Ks. Jacek, Alkohol stał się moim bożkiem, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 161-165.

Paweł, Na wyciągnięcie ręki?, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 165-167.

Ponikowski Jacek ks., Czy po to trzeba było święceń? , Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 167-168.

Słomiana Małgorzata SchP, Orła ze mnie Siostra nie zrobi, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 168-171.

Kotulová Magda, Moja siostra Zdenka, Świadectwa, 24(2004) nr 3, s. 171-172.

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004, ss. 168, oprac. ww, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 173-174.

Blachnicki Franciszek ks., Trzy nawrócenia, wyd. II poprawione, Wydawnictwo Światło­Życie Instytutu im. ks. F. Blachnickiego, Krościenko 2001, ss. 88, oprac. af, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 174-175.

Kiernikowski Zbigniew bp, Kościół wspólnotą odkupionych grzeszników, Wydawnictwo Światło­Życie, Kraków 2003, ss. 178, oprac. bp, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 175-176.

Sękalski Cezary, Misterium przemiany wewnętrznej. Droga duchowego rozwoju chrześcijanina w „Ćwiczeniach” ignacjańskich, WAM, Kraków 2003, ss. 293, oprac. mch, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 176-177.

Cencini Amedeo, Oddech życia. Łaska formacji permanentnej, tłum. Joanna Zarzycka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003, ss. 256, oprac. af, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 177-178.

Pennigton M. Basil OCSO, Modlitwa prowadząca do środka. Powrót do starochrześcijańskiej metody modlitwy, tłum. Monika Sobejko, Małgorzata Cygan, Wydawnictwo Homini, Kraków 2003, ss. 280, oprac. dsz, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 178-179.

Wierzbicka Anna, Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych, tłum. Izabela Duraj­Nowosielska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ss. 272, oprac. szb, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 180-181.

Gargano Innocenzo OSBCam, Zgłębianie Słowa Bożego w „lectio divina”, tłum. Joanna Zarzycka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003, ss. 112, oprac. af, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 181.

Wons Krzysztof SDS, Przewodnik po stanach pokusy, WAM, Kraków 2003, ss. 92, oprac. ez, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 182.

Świderkówna Anna, Chodzić po wodzie. Z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przybył, SIW Znak, Kraków 2003, ss. 264, oprac. ak, Lektury, 24(2004) nr 3, s. 182-183.

Tanderys Grzegorz MIC, Zalewski Rafał MIC, Jak kleryk z artystą, Wystawa, 24(2004) nr 3, s. 184-188.

 
PASTORES 25(2004) nr 4 Ksiądz i samotność
Naumowicz Józef ks., Od Redakcji, 25(2004) nr 4, s. 5-6.

Bardski Krzysztof ks., Samotność Ukrzyżowanego, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 7-15.

Mazurkiewicz Piotr ks., Bliskość i dystans, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 16-27.

Wojciechowski Piotr, Pracownia, piąta rano, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 28-32.

Fudala Stanisław OCD, Przez Syberię na górę Karmel, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 33-42.

Cholewa Mirosław ks., Rekolekcje kapłańskie, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 43-47.

Rusak Agata, Pojedynczość oswojona, czyli kilka rad dla człowieka samotnego, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 48-57.

Poupard Paul kard., Kościół domem świętości, Artykuły, 25(2004) nr 4, s. 58-62.

Samotność i tak pozostanie. Rozmowa z Mirosławem Pilśniakiem OP i Wojciechem Prusem OP (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 25(2004) nr 4, s. 63-74.

Cierpienie – zagadka czy tajemnica? Rozmowa z ks. Francesco Follo (rozmawia Thomas Gueydier), Nasza rozmowa, 25(2004) nr 4, s. 75-78.

De Castéra Bernard, Dialog uzdrowienia i nadziei, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 79-84.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Oblicze przemieniające, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 85-97.

Costacurta Bruna, Maryja i słowo Boże, Nasza modlitwa, 25(2004) nr 4, s. 98-108.

Kieniewicz Piotr MIC, Gdy sumieniu wzrok szwankuje, Nad nauczaniem Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 109-116.

Szczerba Dorota, Wpływ Eucharystii na życie tych, którzy ją sprawują, Nad nauczaniem Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 117-124.

Mikulski Jan ks., Ruch Światło-Życie i jego metoda ewangelizacyjna, Z życia Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 125-131.

Kwiatkowski Zygmunt SJ, Syria od zawsze chrześcijańska, Z życia Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 132-139.

Bławat Marzenna, Wypraszają świętych szafarzy tajemnic Bożych, Z życia Kościoła, 25(2004) nr 4, s. 140-144.

Pleskaczyński Jacek SJ, Depresja jest zawsze próbą duchową, Pytania i odpowiedzi, 25(2004) nr 4, s. 145-148.

Kłysowie Barbara i Jan, Spowiednik, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 149-151.

Klaczak Ewa OSsR, Z Jezusem można dzielić wszystko, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 151-155.

Bogucka Maria, Pytania, obawy, lęk, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 155-159.

Jan, W chwilach zwątpienia i rozdarcia, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 159-162.

Monika, Niezamężna z wyboru, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 162-164.

Br. Krzysztof, Obecność pośród ubogich, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 165-168.

Halina, Nie marnować życia, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 168-171.

Pryszmont Jan ks., Nie poddawać się starości, Świadectwa, 25(2004) nr 4, s. 171-174.

Kiernikowski Zbigniew bp, Dobra Nowina dla grzesznika, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2004, ss. 196, oprac. kp, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 175-176.

Fabris Rinaldo (red.), Duchowość Nowego Testamentu, tłum. Krzysztof Stopa, seria: Historia duchowości, t. II, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2003, ss. 345, oprac. as, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 176-177.

Bobrinskoy Boris, Życie liturgiczne, tłum. Janina Dembska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2004, ss. 152, oprac. mz, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 177-178.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, WAM, Kraków 2004, ss. 367, oprac. as, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 178-179.

Witka­Jeżewski Zbigniew ks. (red.), Wąska ścieżka czyli postawić na Boga. 366 myśli Ojca Ludwika Chodzidło CM, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2003, ss. 272, oprac. msz, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 179-180.

Kępiński Antoni, Psychiatria humanistyczna. Kompendium, wybór i układ: Zdzisław Jan Ryn, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, ss. 344, oprac. ar, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 180-181.

Kindziuk Milena, Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2004, ss. 508, oprac. pch, Lektury, 25(2004) nr 4, s. 181-182.

Babuchowski Szymon, Szczęśliwy koniec baśni (Władca Pierścieni: Powrót Króla, reż. Peter Jackson, 2003), Film, 25(2004) nr 4, s. 183-186.

 
PASTORES 26(2005) nr 1 Kościół – prawdziwa i fałszywa reforma
Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 26(2005) nr 1, s. 5-6.

Porada Rajmund ks., Dlaczego Kościół jako communio?, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 7-15.

Zachara Maciej MIC, Wokół reformy liturgii, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 16-25.

De Rosa Giuseppe SJ, Ruchy kościelne dzisiaj, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 26-34.

S. Moisa, Mówić czy milczeć?, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 35-41.

Derdziuk Andrzej OFMCap, Prawdziwi reformatorzy, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 42-47.

Cencini Amedeo FdCC, Ciągła formacja czy ciągła frustracja?, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 48-59.

Petrowa-Wasilewicz Alina, Przestrzeń spotkania, Artykuły, 26(2005) nr 1, s. 60-68.

Kościół – prawdziwa i fałszywa reforma. Rozmowa panelowa (ks. bp Zbigniew Kiernikowski, ks. Andrzej Czaja, Grzegorz Górny, Adam Szostkiewicz, prowadzi Marcin Przeciszewski), Nasza rozmowa, 26(2005) nr 1, s. 69-79.

Pełnia człowieczeństwa. Rozmowa z ks. kard. José Saraivą Martinsem (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 26(2005) nr 1, s. 80-83.

Muzyka to język duchowy. Rozmowa z Nicolasem Céloro (rozmawia Paweł Bieliński), Nasza rozmowa, 26(2005) nr 1, s. 84-88.

Zuchniewicz Paweł, Św. Josemaría Escrivá jako nauczyciel modlitwy w działaniu, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 89-96.

Naumowicz Józef ks., Reforma człowieka, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 97-100.

Pleskaczyński Jacek SJ, Kogo słuchać bardziej: Boga czy ludzi?, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 101-107.

Raffo Giuliano SJ, Modlitwa poranna Kościoła, Nasza modlitwa, 26(2005) nr 1, s. 108-114.

Pieńkowski Marek OP, Wielka Europa – wielkie wyzwanie dla Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 115-123.

Jan Paweł II, Wiara, odpowiedzialność i odwaga [w: Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2004, s. 161-162], 26(2005) nr 1, s. 124.

Kozak Michał MIC, „Leczenie” kolędy, Z życia Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 125-132.

Defois Gérard abp, Dellanoy Pascal bp, „A przyjęliście Mnie”, Z życia Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 133-136.

Pulcyn Tadeusz, Kostomłoty, Z życia Kościoła, 26(2005) nr 1, s. 137-144.

Augustyn Józef SJ, Napomnienie braterskie, Pytania i odpowiedzi, 26(2005) nr 1, s. 145-150.

Proboszcz, Korona mi z głowy nie spadnie, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 151-153.

Kusz Ewa, Kościół jako dom, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 153-156.

Kapturczak Zbigniew ks., Budowanie wspólnoty, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 156-159.

S. Maria, Rekolekcje w szpitalu, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 159-161.

Proszek Marek ks., Wychodzić z ewangelizacją, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 162-164.

Gromanová Mária Bernadeta SSpS, Trzeba żyć między ludźmi, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 164-166.

Spichalski Roman ks., Obecność starszych kapłanów, Świadectwa, 26(2005) nr 1, s. 166-168.

Listy, 26(2005) nr 1, s. 169-170.

Cantalamessa Raniero , Kochać Kościół. Medytacje nad Listem do Efezjan, tłum. ks. Franciszek Mickiewicz SAC, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2004, ss. 96, oprac. pch, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 171-172.

Petry Mroczkowska Joanna, Siedem grzechów głównych dzisiaj, SIW Znak, Kraków 2004, ss. 209, oprac. ez, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 172-173.

Wons Krzysztof SDS, Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem, seria: Rekolekcje lectio divina, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 312, oprac. ps, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 173-174.

Kroplewski Zdzisław ks., Sztuka rozmawiania. Poradnik dla księży, seria: Psychologia i formacja, WAM, Kraków 2004, ss. 92, oprac. ar, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 174-175.

Bł. Józef Sebastian Pelczar, Życie duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska, wyd. IX poprawione, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2003, t. I (ss. 560) i II (ss. 441), oprac. as, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 175-176.

Elred z Rievaulx, Przyjaźń duchowa, tłum. Mirosław Wylęgała OP, seria: Biblioteka Europejska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003, ss. 95, oprac. ak, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 176-177.

Baars Conrad W., Psychologia miłości i seksualności, tłum. Jolanta Czapczyk, W drodze, Poznań 2003, ss. 108, oprac. af, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 177-178.

Zioło Michał OCSO, Jedyne znane zdjęcie Boga, W drodze, Poznań 2003, ss. 284, oprac. ak, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 178-179.

Schmitt Eric­Emmanuel, Oskar i Pani Róża, tłum. Barbara Grzegorzewska, SIW Znak, Kraków 2004, ss. 78, oprac. dsz, Lektury, 26(2005) nr 1, s. 179-180.

Bieliński Paweł, Zgubna namiętność (Złe wychowanie, reż. Pedro Almodóvar, 2004), Film, 26(2005) nr 1, s. 181-183.

Wojciechowski Piotr, Zaćmienie ojcostwa (Pręgi, reż. Wojciech Kuczok, 2004), Film, 26(2005) nr 1, s. 184-187.

 
PASTORES 27(2005) nr 2 Mrok życia – światło modlitwy
Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 27(2005) nr 2, s. 5-6.

Jaworski Romuald ks., O rozczarowaniach dobrych i złych, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 7-14.

Szczurek Jan Daniel ks., Obraz Boga Ojca a przezwyciężanie kryzysów, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 15-22.

Kożuch Mieczysław SJ, Kierownictwo duchowe a przeżywanie trudnych doświadczeń, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 23-31.

Rusak Agata, Jak nie rozpaść się na kawałki, czyli kilka rad dla człowieka w kryzysie, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 32-41.

Barbarin Philippe kard., Między działaniem a kontemplacją, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 42-57.

Galot Jean SJ, Pięćdziesiątnica i Kościół, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 58-70.

Śliwiński Przemysław ks., Saga rodziny „życiowych rozbitków”, Artykuły, 27(2005) nr 2, s. 71-79.

Jan Paweł II, Sens ludzkiego życia [w: Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 2005 roku, 2], 27(2005) nr 2, s. 80.

Psychologia wierna nauce, wierna Bogu. Rozmowa z Gladys Sweeney (rozmawia agencja ZENIT), Nasza rozmowa, 27(2005) nr 2, s. 81-85.

Posługa egzorcysty. Rozmowa z Benedyktem Barkowskim SVD, ks. Jarosławem Dąbrowskim i Aleksandrem Posackim SJ (rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i ks. Andrzej Grefkowicz), Nasza rozmowa, 27(2005) nr 2, s. 86-98.

Kiejza Andrzej OFMCap, Błaganie psalmisty, Nasza modlitwa, 27(2005) nr 2, s. 99-103.

Seremak Jerzy SJ, Sługa Boga, Nasza modlitwa, 27(2005) nr 2, s. 104-110.

S. Édith, Getsemani, Nasza modlitwa, 27(2005) nr 2, s. 111-114.

Nabert Nathalie, Strażnik słów zmartwychwstania, Nasza modlitwa, 27(2005) nr 2, s. 115-116.

Kieniewicz Piotr MIC, Starość – czas trudny i owocny, Nad nauczaniem Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 117-124.

Siemieniewski Andrzej ks., Niebo na ziemi, Nad nauczaniem Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 125-133.

Kijas Zdzisław Józef OFMConv, Różaniec modlitwą kontemplacyjną, Nad nauczaniem Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 134-144.

Mikołajczak Małgorzata, „Rośnie we mnie męstwo Boże”, Z życia Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 145-149.

Pawłowski Sławomir SAC, Dialogi o chrzcie, Z życia Kościoła, 27(2005) nr 2, s. 150-157.

Nowa nadzieja [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, List „Eucharystia i kapłan nierozłącznie zjednoczeni miłością Bożą”], 27(2005) nr 2, s. 158.

Salij Jacek OP, Chronić pamięć o naszych męczennikach, Pytania i odpowiedzi, 27(2005) nr 2, s. 159-163.

Wołanie wiary [w: Kongregacja ds. Duchowieństwa, List „Eucharystia i kapłan nierozłącznie zjednoczeni miłością Bożą”], 27(2005) nr 2, s. 164.

S. Barbara, Czarna dziura smutku, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 165-168.

Andrzej, Choroba uczy mnie pokory, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 168-170.

Ks. N. N., Przeżyłem piekło, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 171-173.

S. Anna, Łaska i trud, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 173-176.

Chrzanowski Marek FDP, Musiałem pukać do wielu drzwi, Świadectwa, 27(2005) nr 2, s. 177-179.

Witczyk Henryk ks., Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna Ofiara Ekspiacji i Nowego Przymierza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 452, oprac. ps, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 180-181.

Nouwen Henri J. M., Zmień moją żałobę w taniec. Odnaleźć nadzieję w trudnych chwilach, tłum. Katarzyna Tybinka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 128, oprac. dsz, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 181-182.

Pezzini Domenico, Jakub i Anioł. Tajemnica wzajemnych relacji, tłum. Marzena Radomska, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004, ss. 96, oprac. pch, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 182-183.

Hart Archibald D., Męska depresja, tłum. Aleksander Gomola, W drodze, Poznań 2004, ss. 352, oprac. ez, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 183-184.

Burczycka­Woźniak Marzena, Na początku była miłość... Rozmowy z biblistą, ks. prof. Janem Bernardem Szlagą, biskupem pelplińskim, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2004, ss. 140, oprac. as, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 184-185.

Cencini Amedeo FdCC, Od wychowania do formacji, tłum. Danuta Piekarz, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 144, oprac. af, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 185-186.

Kudasiewicz Józef ks., Mastalska Danuta, Pan, Opoka moja. Medytacje biblijne, Współczesna Ambona, Kielce 2004, ss. 232, oprac. kp, Lektury, 27(2005) nr 2, s. 186.

Babuchowski Szymon, Biblia wyśniona, Wystawa, 27(2005) nr 2, s. 187-190.

 
PASTORES 28(2005) nr 3 Przyjaźń
Redakcja, Jan Paweł II 1920-2005, 28(2005) nr 3, s. 3.

Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, 28(2005) nr 3, s. 7-8.

Bardski Krzysztof ks., Droga do miłości, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 9-15.

Giertych Wojciech OP, Scyzoryk św. Dominika, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 16-25.

Kroplewski Zdzisław ks., Dojrzałość relacji międzyludzkich, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 26-31.

Michalewski Janusz ks., Ukryte nieprzyjaźnie, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 32-41.

Skrzypczak Robert ks., Księża i małżonkowie – bracia czy rywale?, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 42-52.

Szpakowski Bogusław SAC, Mężczyźni i kobiety – fascynacja czy lęk?, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 53-63.

Piotrowski Eligiusz ks., Wspólna misja – Adrienne von Speyr i Hans Urs von Balthasar, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 64-74.

Mikołajczak Małgorzata, „Może to jej szukamy tak zawzięcie”, Artykuły, 28(2005) nr 3, s. 75-85.

Jan Paweł II, Zaszczepienie w boskości [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 103], 28(2005) nr 3, s. 86.

Krew męczenników nadzieją na pokój. Rozmowa z ks. kard. Crescenzio Sepe (rozmawia agencja FIDES), Nasza rozmowa, 28(2005) nr 3, s. 87-90.

Kościół jutra. Rozmowa panelowa (ks. abp Tadeusz Gocłowski, ks. abp Wojciech Ziemba, ks. bp Rimantas Norvila, ks. Andrzej Steckiewicz, Maciej Zięba OP, prowadzi Adam Hlebowicz), Nasza rozmowa, 28(2005) nr 3, s. 91-103.

Jan Paweł II, W Bożych rękach [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 57], 28(2005) nr 3, s. 104.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Uschła ręka, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 105-116.

Nabert Nathalie, Miłość wychodzi światu na spotkanie, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 117-119.

Adamska Janina Immakulata OCD, Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej jako nauczycielka zażyłości z Bogiem, Nasza modlitwa, 28(2005) nr 3, s. 120-126.

Rzeszowski Wojciech ks., Życie w braterskiej wspólnocie, Nad nauczaniem Kościoła, 28(2005) nr 3, s. 127-135.

Jan Paweł II, Człowiek w świecie [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 85-86], 28(2005) nr 3, s. 136.

Draguła Andrzej ks., Bez kokieterii – dialog Jana Pawła II z młodzieżą, Z życia Kościoła, 28(2005) nr 3, s. 137-145.

Stępczak Jacek ks., Apostołowie trzeciego milenium, Z życia Kościoła, 28(2005) nr 3, s. 146-152.

Szcześniak Jakub ks., „Cennik” usług religijnych, Pytania i odpowiedzi, 28(2005) nr 3, s. 153-156.

Ks. X., Słucha jak przyjaciel, mówi jak ojciec, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 157-159.

Glapka Jolanta RSCJ, Patrzyliśmy w tym samym kierunku, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 159-162.

Ks. P, Odpowiedzialność za powołanie, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 163-166.

Orłowski Dariusz ks., Dialog – sposobem bycia, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 166-167.

Krzeszewski Sławomir ks., Wierni przysiędze, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 167-170.

Regucki Zbigniew TChr, Nasze odkrycia, Świadectwa, 28(2005) nr 3, s. 170-173.

Cholewiński Alfred SJ, ABC chrześcijaństwa, wyd. II, WAM, Kraków 2004, ss. 176, oprac. kp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 174-175.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, ss. 176, oprac. wa, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 175-176.

Szymik Jerzy ks., W światłach Wcielenia. Chrystologia kultury, Księgarnia św. Jacka - Wydawnictwo Apostolicum, Katowice - Ząbki 2004, ss. 269, oprac. kp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 176-177.

Pilśniak Mirosław OP, Miłość, przyjaźń, modlitwa, czyli wszystko, co najważniejsze, List, Kraków 2004, ss. 259, oprac. bp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 177-178.

Cencini Amedeo, Integracja wspólnoty zakonnej a wybór dobra i zła, tłum. Patrycja Mikulska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 288, oprac. kp, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 178-179.

Hemfelt Robert, Minirth Frank, Meier Paul, Miłość to wybór. O terapii współuzależnień, tłum. Renata Towlson, W drodze, Poznań 2004, ss. 332, oprac. dsz, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 179-180.

Pelanowski Augustyn OSPPE, Wolni od niemocy, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa Pomoc, Częstochowa 2004, ss. 288, oprac. pch, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 180-181.

Eldredge John, Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, tłum. Justyna Grzegorczyk, W drodze, Poznań 2003, ss. 215, oprac. mch, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 181-182.

Homoseksualizm i nadzieja. Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy USA, tłum. Maciej Giertych, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004, ss. 64, oprac. mko, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 182-183.

Grzybowski Jerzy, Dialog jako droga duchowości w małżeństwie i nie tylko, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 152, oprac. ak, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 183-184.

Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2004, ss. 424, oprac. szb, Lektury, 28(2005) nr 3, s. 184-185.

Kindziuk Milena, Lekcja patriotyzmu, Muzeum, 28(2005) nr 3, s. 186-188.

 
PASTORES Numer specjalny 1(2005) Msza życia
Cholewa Mirosław ks., Od Redakcji, nr spec. 1(2005), s. 5-6.

Kudasiewicz Józef ks., Biblijne rady i przestrogi dla proroków słowa Bożego, Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 7-17.

Kiernikowski Zbigniew bp, Moc umierania duchową cechą pasterza, Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 18-27.

Giertych Wojciech OP, Przez Niego, z Nim i w Nim..., Artykuły, nr spec. 1(2005), s. 28-37.

Jan Paweł II, Nowy sens cierpienia [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 171-172], nr spec. 1(2005), s. 38.

Rytm pracy i odpoczynku. Rozmowa z Krystyną Kotową (rozmawiają Kazimierz Pek MIC i Artur Radacki MIC), Nasza rozmowa, nr spec. 1(2005), s. 39-46.

Nie możemy bać się kobiet. Rozmowa z Mieczysławem Kożuchem SJ (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, nr spec. 1(2005), s. 47-60.

Vanier Jean, Światło pośród nędzy, Nasza modlitwa, nr spec. 1(2005), s. 61-63.

Pleskaczyński Jacek SJ, Dialog Jezusa ze światem, Nasza modlitwa, nr spec. 1(2005), s. 64-68.

Siemieniewski Andrzej ks., Eucharystia – tajemnica wzruszenia i wdzięczności, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 69-74.

Pieńkowski Marek OP, Wielka Europa – wielkie wyzwanie dla Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 75-83.

Jan Paweł II, W Bożych rękach [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 57], nr spec. 1(2005), s. 84.

Naumowicz Józef ks., Najlepsze kazanie Papieża do księży, Z życia Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 85-87.

Mundadan Kuriakose ks., Matka Teresa – ikona Bożej miłości, Z życia Kościoła, nr spec. 1(2005), s. 88-92.

Augustyn Józef SJ, Napomnienie braterskie, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 1(2005), s. 93-98.

Cholewa Mirosław ks., Ucieczka do przodu, Pytania i odpowiedzi, nr spec. 1(2005), s. 99-101.

Jan Paweł II, W mocy Ducha Świętego [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 153-154], nr spec. 1(2005), s. 102.

Ważny Artur ks., „Urlop” na Przystanku Jezus, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 103-108.

Ksiądz, Odszedłem z kapłaństwa, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 109-111.

Ks. X, Moje zaległe Amen, Świadectwa, nr spec. 1(2005), s. 111-113.

Jan Paweł II, Nadzieja na wyzwolenie [w: Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, SIW Znak, Kraków 2005, s. 172], nr spec. 1(2005), s. 114.

 
PASTORES 29(2005) nr 4 Przemieniani przez Eucharystię
Pek Kazimierz MIC, Od Redakcji, 29(2005) nr 4, s. 5-6.

Szlaga Jan Bernard bp, Nieznajomość Biblii nieznajomością Eucharystii, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 7-17.

Monicault Antoine de ks., Przejście Pana, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 18-26.

Kudasiewicz Józef ks., Przemieniające zstępowanie Ducha, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 27-38.

Cordes Paul Josef abp, Na Jego pamiątkę – aż do śmierci, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 39-48.

Wencel Korneliusz EC, Milczenie podczas liturgii, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 49-54.

Makuchowska Marzena, O zrozumiałości tekstów religijnych, Artykuły, 29(2005) nr 4, s. 55-64.

Harmonia między słowem a znakiem. Rozmowa z ks. Józefem Górzyńskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 29(2005) nr 4, s. 65-74.

Diakonat stały w Polsce. Rozmowa z ks. bp. Andrzejem Suskim (rozmawia ks. Wojciech Węckowski), Nasza rozmowa, 29(2005) nr 4, s. 75-80.

Wons Krzysztof SDS, Na początku było rozgoryczenie, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 81-90.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Ksiądz w szkole modlitwy, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 91-104.

Kotlewski Tadeusz SJ, Jak nauczyć się rachunku sumienia, Nasza modlitwa, 29(2005) nr 4, s. 105-112.

Szostek Andrzej MIC, Człowiek drogą Kościoła, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 113-121.

Czerwik Stanisław ks., Być mistagogiem, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 122-130.

Węckowski Wojciech ks., Szybki rozwój mediów, Nad nauczaniem Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 131-136.

Wąsowicz Jarosław SDB, W obozach koncentracyjnych, Z życia Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 137-142.

Mazurkiewicz Piotr ks., Macierzyńska pamięć Kościoła, Z życia Kościoła, 29(2005) nr 4, s. 143-150.

Czaja Andrzej ks., Sobór Watykański II w testamencie, Pytania i odpowiedzi, 29(2005) nr 4, s. 151-154.

Zakonnik, Powrót do adoracji, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 155-157.

Sikorski Jan ks., Zgubione klucze, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 157-160.

Ks. R, W duchu Karola de Foucauld, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 160-163.

Sosnowska Elżbieta s., Boję się umierania, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 163-166.

Cichy Stefan bp, Dar największy, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 166-169.

Tomaszewicz Kazimierz CVD, Pozbawieni Mszy świętej, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 169-175.

Ks. H, Chrystus sam prowadzi wszystkie sprawy, Świadectwa, 29(2005) nr 4, s. 175-176.

Danielski Wojciech ks., Pana mojego spotykam... w słowie i w sakramencie, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2005, ss. 178, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 177-178.

Cordes Paul Josef abp, Zagubione ojcostwo, tłum. Jan Koźbiał, Biblioteka Pastores, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2005, ss. 228, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 178-179.

Kiernikowski Zbigniew bp, Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne, cz. I, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa - Siedlce 2004, ss. 208, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 179-180.

Nouwen Henri J. M., W imię Jezusa. Refleksje nad chrześcijańskim przywództwem, tłum. Dorota Chabrajska, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2004, ss. 96, oprac. mch, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 180-181.

Cantalamessa Raniero OFMCap, Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemnica Wieczerzy Pańskiej, wyd. II, tłum. Andrzej J. Zębik OFMCap, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2004, ss. 184, oprac. dsz, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 181-182.

Kucharczyk Grzegorz, Pierwszy holocaust XX wieku, Biblioteka Frondy, Warszawa 2004, ss. 223, oprac. kp, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 182-183.

Terruwe Anna A., Baars Conrad W., Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać, tłum. Magdalena Ciszewska, seria: Psychologia i wiara, W drodze, Poznań 2004, ss. 232, oprac. ak, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 183-184.

Szestow Lew, Tylko wiara. Antologia tekstów, tłum. Patrycja Wyligała, Wydawnictwo M, Kraków 2004, ss. 262, oprac. dsz, Lektury, 29(2005) nr 4, s. 184-185.

Kindziuk Milena, Tu słychać głos ks. Jerzego, Muzeum, 29(2005) nr 4, s. 186-188.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3

Newsletter - zapisz się!

Zapraszamy do zapisania się na listę naszego Newslettera!

List od Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Copyright: Wydawnictwo BERNARDINUM Sp. z o.o. | Realizacja: MGDESIGN.PL / Marcin Boczarski