Jezus zachęcał s. Faustynę do posłuszeństwa kierownikowi duchowemu we wszystkim, także do tego, by traktowała jego słowa jako wolę samego Jezusa. Największe ofiary nie są Mu miłe, jeśli byłyby podejmowane bez pozwolenia kierownika lub wbrew niemu. Najbardziej rani Jego serce nieposłuszeństwo i samowola (Dzienniczek, 362.639.979).


Stwierdzenia te bywają jednak źle rozumiane i wykorzystywane tak przez kierowników, jak przez osoby kierowane. Kierownik duchowy może mieć tendencję do nadużywania swego autorytetu, by narzucać własną wizję i sposób prowadzenia. Kierowany zaś może być uległy, nie usamodzielniając się i zależąc niedojrzale od kierownika. (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 92 (3) Lato 2021.


 

Pastores poleca